h;j;r bzr /er a;im pq h-;i$etiz.... p;eY p;eY s;r; jIbn /er kt pqE n; p;r het hY. Zuilet jm; hY kt SmOit kt ai&+t;. kt m;nueWr b*;q;r kq; a;neNdr kq; su%du"e%r kq;. a;r %-uej eb;en; esE n; p;\Y;ek. a;im ek;q;Y p;eb; t;er. A edx eqek a;r\ ek;n edex esE pqcl;r k;ihin esE %-uej eb;en; Ab; ec;EeY.

A j;inR $u d* ec;E emirn bIc
m;Yun kibr !;lI

    ec;E y;\Y;r is;Nt$; $ kerE enY; hel;. a;m;edr mn isi@el ec;E nY reYez klk;t;muMb;EidIklk;t;. t;E klk;t;Y if[ ul i$[e$r Ak s;Eb;r k*;ef bes muMb;E idIr bN/uedr emEl eck krizl;m. ibexW ker muMb;EeYr @u'ir Al;k;y Esl;im icNt;ibd \ ibexWk @j;ikr n;eYk Ar s;eq s;=;etr smY l;Eeb[ir i&ij$ Ar isi@lel; a;erkb;r ede% iniCzl;m. @ jikr n;eYk Ar ip As mukbul &;E  j;ikr n;eYk Ar s;eq ed%; kr;r anumit \ isi@l j;ineY emEl kerezn. emehdI &;E es;;es EemEl  pe ex;n;eln. AE f;-ek itin a;r Aki$ emEl \epn ker bleln !;lI &;E tuilk; p[k;xnIr r;i/k; m*;@;m\ emEl p;i#eYezn.
   kI belez ? a;im j;net c;El;m.
   a;m;edr eyet belez. y;ebn n;ik? emehdI &;E a;m;r mt;mt j;net eceY jb;b edY;r a;egE bleln celn y;E. ec;E heY muMb;E y;eb;.
   \ek. celn y;E.
   a;im a;r imt krl;m n;. eknn; ec;E y;b;r b;sn; a;m;r men aenkidn a;eg eqekE. ibexW ker ec;Er e%ey;g* p[k;xn; p[it;n tuilk;r ixet;W bEel; klk;t; eml;Y ed%;r pr eqekE ec;Er p[k;xn; jgt$; ed%;r Ak$; p[bl menr e&tr jm; izl. esE suey;g$; epeY egl;m emehdI &;EeYr kq;Y. tuilk;r b*;p;r$; Akidn a;egE ekbl emehdI &;Eek belizl;m. belizl;m ec;EeYr tuilk; ixedr pey;gI &;el; &;el; bE p[k;x ker. \edr s;eq ey;g;ey;g kret p;rel &;el; het;. a;m;r kq; m;q;Y ere% Eet;me/* itin ec;EeY tuilk;r m*;enij' Ai@$r imess r;i/k; emnenr s;eq EemEl ey;g;ey;g exW ker isi@l\ ineY ineYezn. AekE eb;/hY bel em` n; c;Eet bOi. e%* ey p[ekoxlI em;" emehdI h;s;n ibXbibd*;lY eqek ebireYE ipt;r h;et g; elkc;r p;bilekxns il" Ar sb d;iYt ineY enn. Ab' t;r em/; p[+; a;r pirx[m ideY p[it;ni$r punjRNm `$;et s=m hn. m;] n m;es p[it;ni$r $;,R\&;r p[;Y i, kr;r kOitt ajRn kern. y; eh;k s;Eb;r k*;ef besE ec;E y;b;r is;Nt cu;Nt ker efll;m. esE s;eq j;ineY idl;m a;m;edr a;gmn b;tR;.
   r;et ix s;iht* s'sedr m;ekRi$' m*;enj;r p[bIrd;ek mue#;ef;en ec;E y;b;r kq; j;n;l;m. j;net c;El;m ec;E y;b;r shj \eY kI. itin e$[n eqek ibm;enr pe=E r;Y ideln. ibm;enr &;;\ e$[enr tuln;Y a;nup;itk km. k;r, btRm;en &;ret ebx keYki$ ibm;n s;i&Rs c;lu kerez. p[itinYt t;r; p[itey;igt;Y b*St q;ek y;]I p;b;r jn*. fel i$ike$r pr ibi&rkm z; ideCz. z;er abSh; m;eZme/* Amn aibXb;s* abSh;Y d;-;Y ey EN$;r e$r epn efY;r m;] Ak $;k;. p;s srk;err n;n;rkm $*;. teb Ak $;k;r b*;p;ri$ ibexW smY b; k;re,r e=e]E p[ey;j*.
   ey kq; blizl;m ec;E y;b;r ibm;n &;; p;-c h;j;err met; l;get p;er Arkm /;r,; ideY p[bIr d; mue#;ef;en j;n;l a;g;mIk;l sk;el a;im eh;e$el a;siz. AesE si#k %br$; idiCz
   s;r;r;t a;m;r &;el; `um hel; n;. Ak$; an*rkm a;nNd Cz;s a;m;r e&ter cl hir,Ir met; l;f;et l;gl. jIben k%en; ibm;en ciin. xI`[E cet y;iCz. p[bIr d;r  kq;Y esrkm Ei^tE epl;m. t;r pr emehdI &;E isg;er$ fu-ker fu-ket bleln kI beln !;lI &;E ibm;en y;\Y;E &;el; ?
   kI ey bel;. a;im ik bleb; &;el; n;? ek bel A kq;? a;im\ %ub d[t emehdI &;Eek bll;m h*;- ibm;en y;\Y;E &;el;. smY b;-ceb. &;;\ %ub ebix nY. e$[enr &;;E et; a;ez p[;Y a;E h;j;r $;k;.
   i#kE belezn. ibm;enE y;eb;. emehdI &;E t;r is;Nt ideY ideln.
   sk;el p[bIr d; Aes a;m;edr `um &;;eln. esEs;eq a;b;er; itin p[m;n kreln itin kt$; p;ncueYl \ ehLpful p;rsn.
y;eh;k %ub ܳt emehdI &;E a;r a;im ef[x heY p[bIrd;ek ineY ebireY pl;m. t;r pirict Ak$; $[*;e&l AejNsIr k;ez ineY egeln. yid\ EN$;rene$\ e$[n \ ibm;n i$ek$ kr; y;Y. ese=e] ek;Mp;nIr z;el; yq;yq j;n; q;kel i#k a;ez. a;r j;n; n; q;kel sr;sir ek;Mp;nIr aifs aqb; $[*;e&l AejNsIr s;eq ey;g;ey;g kr;E ex[Y.
   $[;e&l AejNsIr jwnk kmRktR; a;m;edr j;n;eln nn ir$;enbl i$ike$r d;m tuln;mulk km. Az;; penr idn ik'b; Akm;s a;eg i$ik$ k;$et p;relE suib/; Ak$u ebix p;\Y; y;Y. ikN a;m;edr eyet heb a;jekr me/*E. ese=e] suib/; p;b;r ek;en; k;r, enE. iminm;m &;; jnp[it p[;Y p;-c h;j;r $;k;E net heb. yid\ &;; ineY a;m;edr ek;en; p[Xn izl n;. a;m;edr kq; izl a;j ik'b; a;g;mIk;l l; a;\Y;err a;eg ec;E igeY epo--zet heb.
   emehdI &;E $[;e&elr kmRktR;ek bleln i#k a;ez a;m;edr jn* due$; i$ike$r b*bSh; kn.
   ed%iz d;d;. a;pn;r; p[bIrd;r eg et; a;im yq;s;/* ec; kriz. kmRktR; j;n;eln. Ak$u icNt; ker bleln edi% EiY;n AY;rl;ENs A kI abSh; ed%iz.
   in EN$;ren$ \epn ker kI eyn ed%eln. Arpr EiY;n AY;rl;ENs Ar k;ek ef;n ker a;m;edr j;n;eln a;pn;edr &;g* &;el;. a;j z$;i]x A EiY;n AY;rl;ENs A i$ik$ p;\Y; eyet p;er. nn ir$;enbl. &;;\ km m;] jnp[it itn h;j;r s;tx $;k;. a;r a;g;mIk;l e&;err f;E$ /rel &;; heb c;r h;j;r dux. y; ir$;enbl hel het; s;e s;e c;r ik'b; p;-c Ar met;. ibm;en klk;t; $u ec;E du `N$;r j;inR &;; m;] itn h;j;r s;tx. a;mr; s;eq s;eq r;ij heY egl;m.
en en dujenr jn* s;t h;j;r c;rx $;k; ideY i$ik$ ineY inl;m. i$ik$ inl;m jIben p[qm ibm;n j;inRr jn*.

ent;jI su&;W cNd[ bsu a;Ntj;Ritk ibm;n bNdr

   ent;jI su&;W cNd[ bsu a;Ntj;Ritk ibm;nbNdrpUbRtn dmdm eqek ec;EeYr eex EiY;n AY;rl;ENs Ar Akx a;ix ise$r ibm;ni$ z;eb sN/*; z$; i]x imine$. eb;i@R' $;Em p;-c$; ciex. a;m;edr s;e p;-c$;r me/* ibm;n bNder epo-zelE cleb. A%n b;ej itn$;. a;mr; A%en; eh;e$el. eh;e$l eqek $*;i ker ebt;jI su&;W cNd[ a;Ntj;Ritk ibm;nbNder eyet bej;r cix imin$ kI Ak `N$; l;geb. ikN a;m;r tr sEizl n;. yid j*;em pi ek;en; sms*; hY t;hel et; ibm;n ims kreb;. t; kr; i#k heb n;. t;E s;e itn$;r idekE ebireY pl;m eh;e$l eqek. emehdI &;E abx* belizl kelj i$[$ Ak$u !u emer y;eb. a;im n;n; b;h;n; tuel t;ek !u m;ret idEin. eknn; ek;enemE jIbenr p[qm ibm;n j;inR ims kret c;E n;.
   a;m;edr $*;i AigeY y;eCz ent;jI su&;W cNd{ a;Ntj;Ritk ibm;nbNderr eex. xhr ik'b; xherr k;z;k;iz ek;q;\ j*;em piin. ikN sL$elekr k;ez eyetE a;m;edr $*;i j*;em pl. Ak duE itn ker y%n dx imin$ pyRNt j*;em a;$ek q;kl;m a;m;r e&ter e$nxn ܳt b;et q;kel;. kI j;in ibm;n /ret p;ir ik n;. n; e$nxenr igY;r a;r b;et idl n; idel\ $*;ir  igY;r b;ieY idel; @[;E&;r. k;r, tt=e, j*;m zue$ egez. s;e c;r$; n;g;d dmdm AY;rep;e$Rr a&*NtrIn $;imRn;el igeY $*;i q;ml. @[;E&;err h;et Akx ibx $;k; /ireY ideY a;mr; g;i eqek n;ml;m. enem perr idek t;k;etE ec;e% pl b ker E'r;ijet el%; ent;jI su&;W cNd[ a;Ntj;Ritk ibm;nbNdr. Ai$ klk;t; eqek setr ikel;im$;r duer abiSht. ibm;nbNdri$r due$; r;n\eY a;ez. $;imRn;l reYez itni$. Aki$ a&*NtrIn $;imRn;l Aki$ a;Ntj;Ritk $;imRn;l \ Aki$ m;lb;hI $;imRn;l. btRm;en AE ibm;nbNder edxibedexr e%ey;g* ibm;n s'Sh;smuh a;s;y;\Y; ker. Ael; hel; " AY;r EiY; AY;r s;h;r; a*;l;eYNs AY;r AY;r e@k;n EiY;n AY;rl;ENs ibm;n b;'l;edx AY;rl;Ens ib[i$x AY;r\eYj ksimk AY;r Eni@eg; AY;rl;Ens @[uk AY;r Aimer$s ij Am ij AY;rl;Ens g;lf AY;r ej$ AY;r\eYj ik'ifs;r AY;rl;Ens luf$h;ns; is^;pur AY;rl;Ens Sp;Es ej$ q;E AY;r\eYj EN$;rn*;xn;l.
   t%en; dupuerr %;b;r %;\Y; hYin. eh;e$l eqek eber;en;r pr e&ebizl;m ent;jI su&;W cNd[ bsu a;nTj;Ritk ibm;nbNder epo-ez e%eY enb. ikN ibm;nbNder epo-ez buZet p;ir l; kerE $*;i /r; drk;r izl. b;Eer ek;en; %;b;err ed;k;n enE. $;imRn;el duitne$ y;\b; a;ez A%;en /u p;nIY a;r ekk ibu$ j;tIY %;b;rE r;%; a;ez.
   i$ik$ edi%eY a;mr; AY;rep;e$Rr e&ter !uek egl;m. ent;jI su&;W cNd[ a;Ntj;Ritk ibm;nbNdr ebx n;m@;k n;m en a;siz sbsmY. ent;jI su&;W cNd[ a;Ntj;Ritk ibm;nbNdr ed%et ekmn t; j;net sbsmY dg[Ib izl;m. Amnik b;'l; edx eqek  klk;t;Y b;Eer;e@ a;s;r smY b;s y%n ibm;nbNderr ed\Y;l e`es xher !uek t%n b;s eqek a;-ik-ik\ ideYiz. a;j ent;jI su&;W cNd[ a;Ntj;Ritk ibm;nbNderr e&ter !uek luikeY q;k; sb a;g[h i, _s;eh  -ik idet krl. ek;q;Y ik a;ez t;  ed%;r jn* m;izr  met; duec;% c;rp;ex `ur;et q;kl;m. Amn ik =u/;r kq;\ ebm;lum &uel egl;m. a;m;r yt$; a;g[hCz;s a;jekr idni$ ineY emehdI &;EeYr t;r isik &;g\ enE. k;r, itin Ar a;eg\ Ak;i/kb;r ibm;en ceezn.
   b;Eerr met; ibm;n bNderr e&tr idk$;\ ebx pir;r pirCz. s;bR=ink td;rik. ibm;n bNderr e&ter y;]Iedr a;n;eg;n;. ek ek bes als smY k;$;eCzn. duAkjn a;m;r met; Aidk\idk kI eyn ed%ezn. isikiri$ srk;ir ebsrk;ir ibm;n kmRktR; ibm;nb;l;edr a;s;y;\Y; p[eY;jen ik'b; p[eY;jnhIn e`;r;efr; clez. pirCzkmRIr; s;bR=i,k Z;;em;z;r k;j ker y;eCz.
`iet t%n m;] s;e c;r$;. aenk$;E a;eg cel Aesiz a;mr;. abx* a;eg a;s;r epzen a;m;r _s;hE ebix k;j kerez. kI a;r kr;. aNtt a;er; Ak `N$; bes bes als smY k;$;et heb. i$ike$ eb;i@R' p;esr kq; p;-c$; cix el%; q;kel\ a;mr; s;e c;r$;YE t; ker efll;m. Arpr f;-k; ecY;r ede% dujn duise$ igeY bsl;m. emehdI &;E e&ter e&ter a;m;r \pr ereg a;ezn ikn; j;inn; teb p[t*= t;r ek;en; esrkm ai&b*;i ed%; egl n;. itin \Y;kemen g;n nezn. a;im a;egr met;E duec;% ebx b*St r;%et sec. suNdrI ibm;nb;l;edr piShit ec;e% p;r met;. ebsrk;ir AY;rl;Ensel; esb; ekmn ideCz ik'b; ek kt$; y;]I $;net p;rez j;inn; teb b;l;r; ey k;er; dOi k;et s=m A kq; iniXct ker bl; y;Y. A y;];Y ebsrk;ir AY;rl;Ens Ar esb;r nmun; ed%; sb heb n; teb a;erk$u perE EiY;n AY;rl;Ens Ar esb;r /rn ed%et p;eb;.
   y;eh;k g;n net net emehdI &;E a;m;ek bleln ENsuerNs krebn n;ik ?
   ekn?
   ENsuerNs ker m;r; egel ibx l;% ip p;ebn.
   t;E n;ik?
   \E ed%un ENsuerNs kr;r Ak mihl; bes a;ezn. t;_=i,k&;eb l;Ef ENsuerNs kr;r ise$m reYez A%;en. emehdI
&;Er kq; met; mihl;r idek t;k;etE edi% ENsuerNs Ar inYmk;nunsh Ak$; s;Eneb;@R Zulez k;N$;err s;men. y; ede% a;m;r men hel; sit*E et; yid ibm;n du`R$n;Y m;r; y;E. a;m;r pirb;r hYt a;m;ek a;r p;eb n; ikN ikzu $;k; et; p;eb. y; ideY a;m;r a&;b pUr, n; hel\ $;k;r a&;b hYt ikzu$; pUr, heb.
   /Ier /Ier ENsuerNs Ar k;N$;err idek AigeY egl;m. m;Z bYsI Ak b;;il mihl; bes a;ezn. in j;n;eln dx $;k;Y Akl;% ibx ibx $;k;Y duE l;%. A&;eb ibx l;% pyRNt p;\Y; y;eb yid A y;];Y ibm;n du`R$n;Y m;r; y;E.
   af;r$; Aekb;er mNd nY. mOtu* bel keY a;es n;. ey ek;en; smY ey ek;en; piriShitet m;r; eyet p;ir. t;E ibx l;% $;k;r n; krel\ duEitn l;% $;k;r et; kr; y;Y. edir n; ker mihl;r h;et ibx $;k; tuel idl;m. Aet a;m;r nimin duE l;% $;k; p;eb.
mOtu*r perr duE l;% l;% $;k; p[;iPtr inXcYt; ineY a;egr j;Yg;Y bsl;m. `iet t%n s;e p;-c$;. k%n e&ter @;k peb A &;bn;Y s;bR=i,k @ueb a;iz. ArE me/* isikiri$ Aes j;n;l EiY;n AY;rl;Ens Ar y;]Ir; e7ter a;sun. e&ter y;\Y;r eex t;;t;i igeY l;Een d;-;l;m. a;m;edr p[;qimk ecka;p exW ker e&ter p;#;l. isi ideY ed;t;l;Y e# f;En;l ecka;p. es%;en\ l;En. y;eb;k a;m;edr ecka;p pbR exW hel; AksmY. a;mr; e&ter igeY bsl;m. `iet ec;% ere% ed%l;m zY$; p-icx. Ab;r ibm;en \#;r p;l;. ibm;en #;r jn* mUl $;imRn;l &bn eqek ibm;enr eg$ abi/ s $;enl enem egez. AE $;enel e!;k;r muhUetR\ exW b;err met; isikiri$r mue%;mui% het hel; skl y;]Iek. Arpr $;enelr e&tr ideY h;-$et h;-$et y%n kmbeYsI suNdrI ibm;nb;l;edr kOi]m suerl; @a;f$;rnun k;en epo-zl t%n buZet p;rl;m a;mr; ibm;en !uek egiz.
ibm;en du`N$;.
   jIben p[qm ibm;en c;r kq; AE em;b;El yueg ink$ jnedr ek j;neb n; t; kI ker hY. t;E emehdI &;Er k;z eqek em;b;El ineY ibm;enr e&tr eqekE edex br k;ez ef;n krl;m. b %uix hel; be$ teb ai&+ murIr met; s;b/;n ker ideY bll &Y ep\ n; eyn.
   &Y p;eb; ekn? men men bll;m kI ey bel a;m;r e&tr et; a;neNdr fuir e&es eb;eCz. aenek hYt a;m;r kq;Y ikzu$; a;ide%; %u-ej p;ebn. p;k t; ineY a;m;r ek;en; m;q; b*q; enE. a;im a;m;r a;neNdr kq; et; bletE p;ir. jIben p[qm a;nNd p[qm ep[em p;r met;. t; p[k;x n; ker kI q;k; y;Y.
   emehdI &;EeYr\ eb;/hY beYr kq; men peez. es a;m;r k;z eqek em;b;El ineY bek ef;n idel;. a;mr; aep=;Y a;iz a;m;edr ibm;n k%n a;k;ex eb. z$; ciex z;;r kq; q;kel\ ibm;n z;l s;t$;r idek. a;r r;n\eY `uer m;i$r SpxR t*;g kret kret p[;Y es;Y; s;t$; ebej egl. a;egE beliz A$;E jIbenr p[qm a;k;ex ;. t;E a;m;edr ibm;n ey muhUtR$; m;i$r SpxR t*;g ker a;k;exr idek mu% ker ;l idel; es muhUetRr i&i@\ ic] abx* emehdI &;E puer;$;E g[h, ker ere%ez t;r i@ij$;l k*;emr;Y. y; EeCz krelE ed%; y;eb. ikN a;m;r e&terr a;ebg;iYt ey ic] g[hn keriz t; b;Steb p[k;x kr; %ubE ki#n. ibm;en \#;r prprE p;k; wybenr ibm;nb;l;r; ibm;n ek;en; p[k;r du`R$n;Y pitt hel kr,IY kI es b*;p;er a^&^Ir m;/*em stkR ker ideln. a;m;edr ibm;n tt=e, klk;t; xherr pr h;\Y;Y &;sez. sUeyRr d;p$ /Ier /Ier kem a;set kerez. teb inec klk;t; xherr a;el;ks;r d;p$ ebe egez. k;r, per sUeyRr erx q;kel\ xher sN/*; enem egez. pr eqek xherr b;itel; men heCz  rin a;el;r fulel; k%en; Ael;emel; k%en; qerqer xhrmY s;j;en; iz$;en; reYez. mn c;Y a;el;r fulel; kuieY h;et enE. 
AksmY a;el;r fulel;\ duer ser eyet eyet dOir b;Eer cel egl. k;r, a;m;edr ibm;n tt=e, klk;t; xhrek epzen efel a;er; per a;er; s;men cel egez. r;etr aN/k;r\ mx &;ir heY ibm;enr c;rp;x e`r;\ ker ineYez. teb s;d; em`r;j* inc eqek a;dr ker a;m;edr b;rb;r @;kizl. EeCz q;k; se\ a;el;r ful ku;en;r met; es a;b;hnek\ ep=; kret heYez. eknn; ibm;enr me/* a;mr; Akp[k;r biNd heY bes a;iz. yid\ m;eZ m;eZ men heYez ibm;enr j;n;l; e&e em`r;ej* enem pi. ikzu=, h;$;h;i$ kir. p[kOitr app e%Y;l a;r suNderr s;eq imt;lI ker ikzu$; smY k;i$eY a;is. a;im\ et; p[kOitrE sNt;n a;m;r s;eq shejE imt;lI ge #eb.
   t; y%n sb hel;E n; A%n ibm;enr e&ter bes /u a;k;exr t;r; n;r p;l;. t;r;el; /Ier /Ier a;er; ebix l heY ec;e%r s;men &;set l;gl. kI t;b b*;p;r a;el;r ful a;r em`r;ej*r met; t;r;el;\ a;m;ek h;tz;in ideY @;kez. blez AE m;nuW a;Yn; a;m;r k;ez. dUr eqek ede% kI a;r et;r p[;, &reb. k;ez Aes a;m;ek &;el; ker ed%. et;edr eysb ib+;nI a;ez t;r; kI j;en a;m;r sMpekR. ikzE j;en n;. kt rhs* a;m;r a&*Nter jm; a;ez tuE k;ez Aes a;m;ek n; ed%el ikzuE buZet p;rib n;.
   Es t;r;r a;hb;n ik ims kr; i#k heb? y;eb; n;ik t;r;r r;ej*? \edr rhs* Ak$u ede% a;is? t%n a;im heb; sbec b ib+;nI. a;imE heb; esr; dxRn/;rI. b*;p;r$; mNd heb n;. p;El$ek ik bleb; ibm;n$; Ak$u q;m;et? n;ik j;n;l;r k;c e&e enem pb em`r;ej*. Arpr cel y;eb; t;r;edr k;ez. n;ik p;El$ek pi$eYp;i$eY per t;r;r edex ineY y;eb;? t;r;r edx$; ikzu$; smY `uer ifer a;seb;. ik'b; p;El$ek ibd;Y ker a;im n;hY eqekE egl;m es%;en?
   Ak; Ak; ik es%;en q;k; y;eb? Ak$; k;j krel ekmn hY suNdrI ibm;nb;l;edr Akjnek a;m;r s;eq ere% idl;m. Ak$; er;m;iN$k a;bh ibr;j kreb. A@e&;r a;r er;m;iN$kt;r imexel Ak$; cm_k;r smY k;$eb a;m;edr. ikN a;m;r cm_k;r &;bn;ek m;i$ ker idl ibm;nb;l;. ey ikn; wybenr exW sIm;n;Y Aes d;-ieYez. es emeYi$ e$[ ker r;etr i@n;r ineY Aesez. if[. h;t b;ieY ibm;nb;l;r k;z eqek e$[ ineY s;men r;%l;m. esEs;eq A y;];Y t;r;r edex menr &;bI pirkLpn;\ e&eSt egl. =u/; n;emr t;n;i$ nece #l. emehdI &;E aleri@ %;b;r ker ideYez. a;im\ ker edE. icekn ibr;nI per;$; sbij a;r c; ik'b; kif heCz i@n;err emnu. du`N$;r y;];r jn* yeq. %;\Y; exW ker j;n;l; ideY -ik ideY edi% inecE a;rb s;gr epzen efel ec;E !uek egez. m;Eek e`;Wn; heCz is$ebL$ eb-e/ enY;r jn*. ibm;en \#;r smY eymn is$ebL$ b;/*t;mUlk n;m;r smY\ etmin. is$ebL$ eb-e/ inl;m.
inec a;el; Zlmel xhr. kI men;rm. kI men;el;&;. s;menE ec;E a;NtjR;itk ibm;nbNdr ed%; y;eCz. `er;Y; Ab' a;NtjR;itk  &Y /renr a;k;xmenr jn* AE ibm;nbNdri$ b*bht hY. Ai$ di=n AixY; di=n pUbR AixY; m/*p[;c* Eer;p Ab' r a;emirk;r p[/;n ekNd[ilr s;eq p[;Y i]xi$ j;tIY Ab' a;nTj;Ritk ibm;n s'Sh;r f;Ee$r m;/*em sr;sir s'yu. AE ibm;nbNdri$ &;retr itIY b*Sttm m;lb;hI $;imRn;l.
   y;eh;k inecr idek ec;% r;%etE ed%et epl;m r;n\eYr s;ib a;el;ks;. a;m;edr ibm;n d[t inec n;mez. n;mez m;en enemE egl r;n\eYet. Arpr ikzu=, s;menr idek igeY eqem egl ibm;n. p[qm ibm;n mn exeW inec enem Al;m.

t;iml n;ur r;j/;nI ec;E \ emirn; bIc.

   ibm;nbNdr eqek ebireY ec;E xherr mu a;el;ka;/;ir pirebex b;Yu g[h, kret kret u$;r drd;m krizl;m. ibm;nbNdr eqek xher eyet Akx ibx ip ideY u$;r &;; krl;m. ibm;nbNdr eqek xher eyet p[xSt r;St;r dup;ex qer qer s;j;en; reYez ibi& ek;Mp;nI b; p,* s;mig[r ibleb;@R. ai/k;'xE sf$\Y*;r ek;Mp;nIr. ec;E ey sf$\Y*;er aenk$;E ag[srm;n t;r ikzu$; hel\ a;-c kr; egl ibleb;@R ede%.
   ec;E sMpekR a;m;r br;brE Ak$; a;g[h izl. %ubE suNdr pirp;i$ a;r pirCz xhr. u$;r p[;Ee&$ k;r em;$r s;Eekelr d;pe$ t$Sh xhr. ntun ntun suCc $;\Y;rel;\ ec;e% p;r met;. e%* ey btRm;n n;m ec;E hel\ Ar pUbR n;m izl m;d[;j. 1996 s;el m;d[;j n;m pirbtRn ker ec;E kr; hY.
   1939 s;el ib[i$x E$ EiY; ek;Mp;in Aki$ Sh;YI pinebx Sh;penr jn* m;d[;jpmek inbR;cn ker. ec;pnm n;em Aki$ g[;m Ar di=e, abiSht izl. prbtRIk;el AE duE xhr Aki]t ker Ar n;m edY m;d[;j. teb Sh;nIY el;kjn xhri$ek ec;pnm b; ec;puir iheseb e% kretn. 
   ec;E &;retr t;iml n;@u r;ej*r r;j/;nI xhr Ab' edxi$r ctuqR eme$[;pil$n xhr. be^;ps;gerr krml pkUel abiSht. itnx bzerr AE puren; xherr el;ks'%*; p[;Y 691 imilYn. jns'%*;r idk eqek Ai$ pOiqbIr 36 tm bOhm eme$[;pil$n xhr. ec;E Aki$ ixLp \ b;i,ej*r b ekNd[ Ab' s;'Oitk ith* \ miNdr Sh;pet*r jun* ib%*;t. &;retr em;$rg;i ixeLpr r;j/;nI\ AE ec;E. A%;en &;retr em;$rg;i ixeLpr p[;Y cix xt;'x ek;Mp;inr i&i reYez. ec;Eek di=, AixY;r e@$[em$ iheseb\ e% kr; hY. xhri$r pUbR pkUel reYez emirn; wskt.
   y;eh;k u$;r eqek n;metE bOir s;eq s%*t; ker Ak$; er$uereN$ igeY #l;m. r;t t%n dx$; ik s;e dx$;. ed;k;np;$ sb bN/ heY egez. ai/k;'xE t;iml &;W;Y el%; ed;k;enr s;Eneb;@R pe p;Y enE a;mr; ek;q;Y Al;m. %u-ej %-uej Ak$; a;b;ixk eh;e$l y;\ b; ebr krl;m es%;en is$ %;il enE. a;r ek;q;Y is$ p;\Y; eyet p;er? Akjn ⪙k bleln e$na;pep$em; egel aenk a;b;ixk eh;e$l p;\Y; y;eb. ikN y;eb; kI &;eb? b;Eer et; bOi. bOi q;mel y;eb; A &;bn; m;q;Y !ukel aecn; xher ibped p; z;; ek;en; p;Y enE. t;E bOiet i&ejE ebireY pl;m e$na;pep$em;er eex. ek;en; u$;r enE. e&j; aN/k;r. Ak$; due$; g;i em;$rb;Ek a;m;edr p;x ideY s;E ker cel y;eCz. Akjnek ije+s ker j;net p;rl;m A%;n eqek e$na;pep$em; eyet b;s p;\Y; y;eb. &;el; kq;. k;ezE y;]Iz;in. p;-c imine$r met; d;-;etE Ak$; b;s Aes q;mel;. eme$[;pil$n $*[Nsep;$R kepR;erxenr b;s. e%* ey xherr 375 i$ e$ 2773 b;s reYez kepR;erxenr. p[itidn p[;Y ebY;ix l= y;]I pirbhn ker AE $*;Nsep;$R kepR;erxn. A z;;\ ec;E eme$[;pil$n Al;k;r xhrtilet imin b;s s;i&Rs btRm;n. jnip[Y&;eb m*;i k*;b n;em pirict ez;$ b;s\ xherr aenk peq inYimt&;eb cl;cl ker.
   y;eh;k a;mr; kepR;erxenr b;es ti`i ker e# pl;m. b;si$ a;m;edr dujnek c;r $;k;r ibinmeY e$na;pep$em; epo-ez idel;. h*;- A%;en keYki$ a;b;isk eh;e$l reYez. ikN is$ %;il enE. a;sel r;t Ag;er;$;Y Arkm b*St Ak$; xher is$ p;\Y;r kq;\ nY. tbu &;g* a;m;edr jn* ikzu$; hel\ p[s reYez bel men hel;. i#k em;eE Ak$; puren; eh;e$l epeY egl;m. ey%;en A%en; duE ebe@r Aki$ m nn Ais %;il a;ez.  
   m ede% a;m;r ik'b; emehdI &;E k;er;rE pzNd hel; n;. tbu\ r;t$; et; k;$;et heb Ab' sk;el &;el; ek;en; eh;e$l epel cel y;eb; e&eb m$; ineY inl;m.
   ec;E xher a;mr; itnidn q;kl;m. a;m;edr p[eY;jnIY k;j eser s;r; xhr `url;m. cm_k;r xhr. xherr p[xSt r;St;`;$ $[;ifk a;En k;nun Ab' inYmxOl; sit* p[x'sIY. a;Eenr p[it x[;xIl A%;nk;r n;girkr;. $[;ifk isgn*;l ep=; ker g;i c;l;en; p[b,t; enE. y; klk;t;Y\ edi%in. s'Oitr xhr iheseb AE xherr sun;m reYez. cliCce]r e=e]\ ec;E muMb;EeYr perr Sh;ni$ d%l ker a;ez. ec;Er cliCce] br;brE a;/uinkt;r z;p pirli=t. Az;; ec;E &;retr b;i,ij*k Ab' b*bs; ekNd[ h\Y;Y A%;nk;r ey;g;ey;g b*bSh; eymn t etmn reYez mjbut g,m;/*m pirk;#;em;. reYez xher dui$ A Am Ab' c;ri$ b;i,ij*k Af Am eri@\ e$xn reYez eyil al EiY; eri@\ Ab'  ebsrk;ir s'Sh; ;r; pirc;ilt. A%;en zi$ e%ey;g* p[k;xn; eg;I reYez y;r; p[;Y a;$i$ p[/;n s'b;dp] Ab' s;miYk pi]k; p[k;x ker a;sez. p[/;n wdink d* ihNdu d* in EiY;n Aep[s d* e@k;n inkl \ Aki$ s;N/* wdink d* inj $ue@. p[/;n b*bs;iYk wdink hl d* Eknimk $;Ems ibjens l;En ibjens $*;;@;sR \ d* ifn;nisY;l Aep[s. t;iml &;W;Y p[k;ixt p[/;n p[/;n wdinkel; heCz idntiz idnkrn idnmin idnm;l;Y t;iml mur;su a;i@*Y;r $;Ems \ m;l;Em;l;r. s;miYk pi]k;r me/* reYez a;nNd ibektn kumudm kiLk kusumn f[N$l;En Ab' eSp;$s$;r.
   xhri$ Aki$ b api$k*;l f;Eb;r ekbl en$\Y;kR ideY s'yu q;k;Y &;rt Ab' di=,pUbR AxIY jlinmg api$k*;l f;Eb;r en$\Y;kR s'ey;egr Aki$ mu%* ibNdu h\Y;Y Ai$ edexr sebR;Cc EN$;ren$ b*;Eq pireWb; pe&;g ker. ec;EeY reYez as'%* sf$\Y;r ek;Mp;nI. y; &;retr a;r ek;q;\ ge e#in. ;Sh* esb; A%;nk;r an*tm wbix. A%;en reYez Aep;el; h;sp;t;l sh e%ey;g* Ak;i/k h;sp;t;l. A%;nk;r ;Sh*esb; epet b;'l;edx m;nueWr b*;pk a;g[ehr kq; a;mr; p[;Y skelE j;in.
ec;EeY a;m;edr exW idenr isi@l emirn; bIc ed%;r. dupur n;g;d tuilk;r s;eq ip;i=k a;el;cn; exW ker ifer a;is eh;e$el.      Arpr l; eser ikzu$; smY ibx[;m edn emirn; bIecr eex r\n;. e$na;pep$em; eqek cix $;k; u$;r &;;. bIc l;eg;Y; g;N/I p;ekR igeY u$;r q;ml. p;ekR !uketE Ak;i/k p;qerr cm_k;r dOinNdn Sh;pt* ede% x[;Y m;q; nt heY a;es. A%;en reYez mh;t; g;N/I it&luberr met; &;rtIY Ab' Sh;nIY ik'bdNtIr Sh;pt* b; muitR. t;iml n;ur p[;n mu%*mN]I Am ij r;mcNd[n Ab' a;;r SmOitich AE wsket btRm;n. emehdI &;Eek bll;m g;N/Ir p;dedex d;ieY keYk$; zib tulb. emehdI &;E bleln \ek tulun.
dujenE a;l;d; a;l;d; ker Ak;i/k zib tull;m. p;kR eqek inec es;n;lI b;lumY bIc. emirn; bIc. bIci$r wd`R 13 ikel;im$;r. ibexr itIY dI`R wskt iheseb A$;ek d;ib kr; hY. e%* ey ibexr sbec dI`R wskt kb;j;err wd`R 120 ikel;im$;r. Ai$ ec;EeYr t$er%; s'gi#t ker Ab' &;retr piXcm pkUel abiSht.
   gremr smY belE eb;/hY bIec pyR$kedr piShit izl %ubE km. Sh;nIY el;kjnedr s'%*;\ h;et eg;n;r met;. ikzu hk;r &u|; c$pi$ fuck; eblun x;mku iZnuk ineY besez. e% kr;r met; ek;en; ed;k;np;$ ec;e% pein. y; kb;j;r wsket ed%; y;Y.
a;mr; p[;Y du`N$;r met; bIec abSh;n krl;m. srb inr;p; b*bSh; l=* kr;r met;. Ak;i/k e`;;Y bes $hl idiCzeln keYkjn inr;p;kmRI. due$; ehilkP$;r smuer jlsIm;r ikzu pr ideY Ak;i/kb;r `uret ed%l;m. ehilkP$;r eqek\ inr;p;r=Ir; b;En;kul;r ideY s;bR=i,k sj;g dOi r;%ez bIec a;gtedr idek. eg;selr jn* a;l;d; ep;W;k n; enY;Y eg;selr &;bn; b;d idet hel;. teb emehdI &;Eek e#ikeY r;%; y;Yin. itin p[qem h;$u p;in pyRNt enem ;s krel\ per x;$R %uel enem peln eg;selr jn*. a;sel Arkm j;Yg;Y Ael inejr bYsek /er r;%; y;Y n;. t;r p[m;, epl;m emehdI &;Eek ede%. b;rb;r b;r, kr;r per\ itin smuer g&Ierr idek cel y;iCzeln. bl; y;Y itin yt=, p;inet eg;sl krizeln a;im a;x;Y izl;m. a;x;Y q;k;r a;erk$; k;r, emirn; bIci$ a;m;edr kb;j;err met; smtl&;eb inec enem y;Yin. kb;j;r wsket p;inet eymn ehe$ ehe$ smuer aenk$; dur pyRNt y;\Y; y;Y A%;en t; nY. A%;en penr ibx h;t egelE smuer tl n;g;l p;\Y; y;Y n;. t;E a;im s;bR=i,k dOi r;%izl;m eyn emehdI &;E ;es inidR sIm; eze n; y;Y.
   AksmY emirn; bIc b; smu wsketr akOi]m esoNdyR p[fu pirCz pirebx Ab' smO Eek;is$emr jn* ib%*;t izl. ikN ib'x xt;Ir m;Z;m;iZ eqek AE smu wsketr p;in duiWt het ker. p;i$ekr qil m;nb bjR*sh n;n; dUWk pd;qR Ael;emel; &;eb z;en; iz$;en; q;k;Y smu wsketr aenk$; a'xE k;yRt ab*bh;rey;g* heY peez. fel pyR$kedr piShit\ kem egez aenk;'ex.
yid\ s;Mp[itkk;el keYki$ eCz;esib s'Sh; wskt pir;r Ab' Eek;ise$m s'r=e,r ec; c;l;eCz. ibexW ker wsketr nIr;^;@;E ib&;eg ey%;en \il& ir@il kCzp b;s; wtir ker. Asb pirCz ai&y;n ab*;ht q;kel AE wskt a;egr sun;m ifireY a;net s=m heb. A n; hel\ emirn; bIc pyR$kedr jn* cm_k;r \ a;kWR,IY j;Yg; Akq; in"seNdeh bl; y;Y. ec;E Aes emirn; bIec y;\Y; hYin A$; du&R;g* z;; an*ikzu nY.
   sb imileY ec;E mn a;m;r k;ez &;el; l;g;r cm_k;r Ak anu&uit j;igeY tuelizl.

|terms of use | privacy statement |for advertiser| viswayan.com 2002-13,All Rights Reserved