a;;Nt
sY ed

du"ePnr p[qm p[hr "

   `$n;i$ y%n `e$izl t%n smSt b;g;ni$E izl g&Ir `uem a;Cz. x;iNtr ind[;&e^r pr Aedr s;men ey h;h;k;r \ a;tRn;edr icrSh;YI p$&uimr sUcn; heY egez t; izl t;edr icNt;ectn;r sMpU,R b;Eer. b*;p;r$; p[qem ecoikd;err njer peizl. sk;l zY$;. b;bur; t%n ekE aifes a;esn in. aifesr b;r;Nd;Y e#E Ak aj;n; a;te ecoikd;err aNtr ek-ep e#izl. k;r, injRn aifesr ech;r;$;E ecoikd;err men esidn axin s'eketr Ei^t ideYizl. aifesr sb ki$ drj;Y dui$ ker t;l; Zulez. aifesr inYimt t;l;r pr a;erki$ b t;l; l;g;en; a;r esE t;l;r pr ik Ak$; E'r;jI en;i$x ese$ edY; heYez. t%n ecoikd;ri$ edoe f*;k$iret egl ed%l es%;en\ esE AkE dOx*. ecoikd;ri$ t%n b*;p;ri$ iniXct kret b b;'el;Y egl. es%;en igeY j;nel; b s;ehb n;ik sb ez;$ s;ehbedr se^ ineY e&;r c;r$;r a;egE b;g;n eze cel egezn. ecoikd;ri$ t%n ht&eMbr mt a;b;r aifes ifer Al.
   b;bur; yq;rIit i@i$et a;s;r prE b*;p;ri$ pir;r heY egl. ebl; b;;r s;eq s;eq smSt b;g;nb;sIr;E j;net p;rel; ey b;g;n bN/ heY egez. ktORp= b;g;n bN/ ker r;etr aN/k;er b;g;n eze cel egezn. y;b;r a;eg en;i$x eb;e@R aifesr g;eY \ t;l;Y AE du"s'b;di$ p[c;r ker egezn. b;g;n x[imkedr k;ej anupiShit \ anIh;r jn*E ktROp= AE is;eNt a;set b;/* heYezn bel en;i$ex e% kerezn. em em Sh;nIY p] pi]k; m;rf_ smSt b;r;kb;sIE AE du"s'b;di$ j;net p;reln.

b;g;n x[imekr n;i&Xb;s "

  
sui%Y; mui%Y; du%Ir;m Et*;id sb idnmjur x[imkr;E er;jk;r mt e&;rebl; k;j kret b;g;enr a;b;d ael cel egez. i$nmt inejedr k;ej ineY;ijt eqek ikzu ikzu p;t;\ tuelez. ikNtu ebl; b;; set\ a;b;dael ek;n b;bu b; s;ehbedr ed%; n; epeY t;r;\ eyn Ak ibpd s'eketr a;-c epeY egl. Amn smY t;edr df;r sdR;r Aes kmRrt x[imkedr m;eZ esE a&;bnIY du"s'b;di$ pirebxn ker egl. tum el;g iksek ileY k;m kret eh; \ b;g;n et; bN/ eh; gY;. ek;E b;bu s;ehb nMbrem  enE a;eY g;. tum el;g `r cil y;\. dusr; ikis tirk; es i$ ij k; beNd;bSt kr el;.
   sdR;err mue% AE kq; en b;g;n in&Rr x[imkedr c;ridk eyn aN/k;er ezeY egl. &ut &ibW*_ btRm;n t;edr s;men Ak;k;r heY egl. AksmY smSt icNt;xi h;ireY itni$ x[imk +;n h;ireY nMberr me/*E lui$eY pel;. an*;n* x[imkedr ec;Y Aedrek ek;nem b;g;n h;sp;t;el ineY a;s; hl.
   du"%Ir;m k;h;r Ak grIb b;g;n x[imk. bOi$x a;mel Aedr pUbRpuW igrim$ c;l;n iheseb AE b;g;en Aesizl. n;n; `;tp[it`;t \ an;c;r at*;c;err m/* ideY Ak smY t;r; AE b;g;enr s;eq inejedr m;ineY ineYizl. A b;g;en a;j Aedr c;r puW clez. puW;nuimk&;eb Ar; AE b;g;en x[md;n ker a;sez. t;r pubRpueWr; AE b;g;enr m;i$etE jIibk; inbR;h ker b;g;enr m;i$etE exW xy*; ineYizl. t;edr puW;nuimk p[itini/ AE du"%Ir;m. inejedr kOi s'Oit &;W; h;ireY Ar; a;j br;k pt*k;r s;eq Ak;tI&ut heY egez. sudI`Rk;l b;g;enr m;i$et jIbn aitb;iht ker\ a;ej; Aedr a;qRs;m;ijk ek;n it enE. Aedr ek;n sY enE b;g;enr wdink mjurI z;; Aedr ek;n a;eYr s'Sh;n enE. Akidenr er;gb*;i/et kmR=mt; St heY egel Aedr `er a;h;err nun jel n;. IsNt;nedr ineY anxna/R;xn t%n Aedr ab/;irt &ibW*_ heY pe. esE su%Ir;medr Akm;] kmRs'Sh;en a;j t;l; Zulez. AE ep[=;pe$ abSh;r pirnit b,Rn;r eceY kLpn; kr;E hYet; shj.

`$n;r inNd; \ r;jwnitk shey;igt; "

   dlmt inibRexeW b;g;n ktORpe=r AE h$k;rI eCz;c;rI is;eNtr ke#;r sm;el;cn; kerezn. ek;n/re,r a;g;m stkRb;,I b*tIt b;g;n ktORpe=r AE am;nibk siYt; skl ex[,Ir jngenr k;ezE Ak sm;el;cn;r ibWY heY d;-ieYizl. ek;n s'`$enr s;eq ek;n a;el;cn; n; ker r;etr aN/k;er b;g;en t;l; ZuileY p;ileY y;\Y;r me/* ek;n yuis^t k;r, ekE %u-ej p;n in. ahIn bS]hIn AE smSt shs[ shs[ dird[ idnmjuredr crm pir,it e#k;et r;jwnitk hSte=p d;bI ker p]pi]k;Y ibStr el%;eli% pyRNt heYizl. r;jwnitk kmRI s;'b;idk buijIib skelE AE shs[ shs[ x[imkedr dudRx; kLpn; ker aenk h;Y h;Y kerizeln. t;r; br;k pt*k;r b;g;nilr Amn ex;cnIY abSh;r pirep[i=et aenk s&; simit esimn;r \ gebW,; ker Ar k;r, a;ib;r ker ekb; b;g;n ktORpe=r i$ inpn kreln ek b; x[ikedr kmRs'Oitr a&;bek d;YI kreln ek b; x[imk s'`$nilr &uimk;r inNd; kreln. AE smSt g#nmulk a;el;cn;sm;el;cn; ek;n ikzuE =u/;tR inr x[imkedr =u/;r j;l; em$;et p;rel; n;. x[imk pIet h;h;k;r ed%; egl. an;h;er \ ibn; icik_s;Y x[imkedr p[;,h;in int*idenr b*;p;r heY d;-;el;.
   AE abSh;r pirep[i=et r;jwnitk jnp[itini/ dlbl ineY b;g;en pd;pRn kreln. abSh;r pirnit ce= p[t*= kreln. x[imkedrek aibleMb b;g;n e%;l;r a;Xb;s ideY aenk %;d*s;mg[I grIb =u/;tR x[imk mjuredr me/* ibileY ideln. ikNtu dI`Ridenr =u/;tR t;n;r me/* Akidenr a;h;yR* bStur ey;g;n pyR*;Pt nY t; skelrE j;n;. tbu sb;E r;jwnitk ent;r AE bd;n*t;r Czist p[x's; kreln. x[imkedr AE duidRen itin ey b;g;n x[imkedr p;ex Aes d;-ieYezn ht&;g* inr b;g;nb;sIr k;ez t;E yeq men heYizl.

ibkLp b*bSh; sN/;en "

   ibn; k;ej ek a;r ktidn shs[ shs[ inr m;nueWr mue% a tuel edeb ? Aidek b;g;n e%;l;r\ ek;n inXcYt; enE. t;E b;g;n x[imkr; an*] k;ejr sN/;en men;inebx kr;E m ibebcn; krel;. ikN a;kiSmk ebk;er pir,t h;j;r h;j;r x[imkedr punbR;sn edY;r mt kmRe=] AE pt*k;Y enE. br;k pt*k;r ey;g;ey;gibhIn p[t*Nt Ak ael b;g;enr abiShit q;k;Y x[imkedr pe= b;Eer ek;q;\ k;ejr sN/;n kr; du"s;/* heY pl. g;I &;; ideY ey ejl; xherr ek;n j;Yg;Y k;ejr sN/;n kreb t;r\ pq enE. t;E Ar;  b;g;n eqek 45 ikel;im$;r durbtRI p[itebxI b;g;nilet wdink mjuiret k;ej eleg pel;. r;t q;ket k;ejr a;x;Y `r eze b;Cc;edr eze ebireY pe a;r g&Ir r;et k;j eqek `er ifer ek;nem dumue#; &;etr ej;g; kret p;rel;. puW x[imkr;  nun*tm mjurIet srk;rI r;St; emr;mt \ inmR;enr k;ej eleg pel;. ikzu ikzu x[imkr; E$&;$;r k;ej ineY;ijt heY pel;. sudI`Ridn b;g;enr k;ej ineY;ijt q;k;Y AE smSt x[imkr; an*;n*k;ej izl int;NtE a+. fel AsmSt k;ej ai&+t;r pyu mjurI ajRen t;r; izl b*qR. ek;nmet dumue#; a s'Sh;enr b*bSh; z;; a;r ikzuE Aedr &;eg* izl n;.

du"ePnr itIY p[hr "

   Sh;nIY musilm Ak b;g;n x[imk a;en;Y;r a;lI\ r;St; inmR;enr k;ej eleg peez. a;en;Y;r\ b;g;enr Ak grIb idnmjur. wptOk sMpi iheseb p[;Pt s;m;n* keYk ib`; jim a;r inejr m;q; j;r Ak$u i&$; m;i$ z;; a;r a;en;Y;err ikzuE enE. a;eg ir; c;l;t. ikN buekr Ak$; ab* b*;q; a;r m;q; e`;r; er;egr jn* @;;err inedRex a;j ir; eze ideYez. ibb;iht a;en;Y;err c;ri$ sNt;n. gt bzr a;iN]k er;eg ez;$ emeYi$ m;r; egez. p[;Y ibn; icik_s;Y gt bzr Ak bOir r;et a;en;Y;err Akm;] emeY a;imn; AE s's;err m;Y; t*;g ker. g[;emr murIr; an;bx*k s's;r bOir jn* a;en;Y;rek aenk g;ilg;l;j kerizl. At apm;n g;eY seY\ inr izl a;en;Y;r. esidn g&Ir bOir r;t duAkjn ink$;tIY s;eq ineY a;imn;ek kber EeY ideY Aesizl. esE emeYr mOtu*r pr eqek a;en;Y;r buekr me/* Ak ab* b*q; anu&b ker. ikN @;;r ed%;Y in. inejr Akm;] emeY icik_s;r a&;eb AE s's;r t*;g kerez. a&;ebr t;n;Y inejr emeYr mue%  Ak ef;-$; d;\Y;E tuel idet p;er in. A kq; men helE Ak ab* b*q;Y mn$; &;r;;Nt heY \e#. \E emeY ineY kt r^In ePnr j;l buenez a;en;Y;r. ikN ibn; icik_s;Y Akm;] emeYr AE ak;l p[Y;n a;en;Y;err jIben ak;l b;/Rk* e@ek Aenez. inejr icik_s;r kq;E men a;net p;erin a;en;Y;r. ikN per ed%el; inej pe egel AE s's;err p[et*ki$ p[;,IE ibn; a;h;er p[;, h;r;eb. x;j;h;nr;\ hYet; a;imn;r pq ebez eneb. t;E @;;err xr,;p heYizl a;en;Y;r. sbikzu prI=; ker @;;r s;ehb ir; c;l;en;Y ineW/ a;er;p kerezn. belezn buek c;p p;r mt ek;n k;j a;en;Y;err jIbenr pe= m;r;tk het p;er. inejr pirb;err kq; e&eb inejr a;tjenr kq; e&eb @;;err inedRx emen ineY ir; c;l;en; eze b;g;enr k;ej elegizl a;en;Y;r a;lI. a;j a;en;Y;redr Akm;] as'Sh;enr esE pqi$ bN/ heY egez.
   sk;lebl; r;St;r k;ej ebb;r smY a;en;Y;err c;r bzerr ez;$ ezel x;h;j;n b;b;r gl; jieY /rel;. bll b;pj;n a;Eb;r smY Eilx m;z lEY; a;E\. bt idn %;Eiz n;. ezelr kq; en a;en;Y;err ec;e% jl Aes egl. du"smeYr ai&`;et ey%;en dumue#; aer s'Sh;n kr; duh heY peez es%;en abuZ ixr c;ihd; pUr, kreb es ik ideY? tbu ezelr m;q;Y h;t buileY a;en;Y;r r;St;r k;ej cel egl.
   a;W; m;esr du"sh er;edr me/* r;St;Y bes p;qr &;^et &;^et h#;_ a;en;Y;err sMmue% smSt ibXb s's;r$; duel #el;. m;q;$; eyn h#;_ iZm iZm kret l;gel;. r;St;r p;ex igeY ec;e% mue% Ak$u jl idl. a;b;r k;ej eleg pel;. idenr exeW i#k;d;err k;z eqek p;x $;k; h;ijr; ineY a;en;Y;r ezelr jn* Eilx m;z iknet b;j;er !ukel;. b;j;err i&er me/* a;en;Y;r a;b;r asuSh eb;/ krel;.  ec;e%r s;men eyn sbikzu `uret l;gel;. ikzu smY b;j;err Ak ek;en bes q;kel;. t;rpr AksmY ez;$ dui$ Eilx m;z iken b;j;r eqek ebireY b;g;enr eex* r\Y;n; idl. p;eY eh-e$ c;r ikel;im$;r pq aitm ker inejr b b;Cc;r k;ez y;b;r smY a;en;Y;r a;r Aeg;et p;rel; n;. r;etr aN/k;er r;St;r Akp;ex +;n h;irey pe egl. g[;emr Ak;kI injRn aN/k;er peq a;en;Y;err AE abSh;r kq; ek j;nel; n; ek ed%el; n;. sb;r aj;eNtE peqr me/*E a;en;Y;err a;t; Ak aj;n;r eex* p;i idl. t;r jIbn dIp icridenr jn*E ine& egl. a;en;Y;err mOtedehr p;ex pe rEl ezel x;hj;enr jn* ekn; ez;$ Eilx m;zi$ a;r r;etr %;b;err s;m;n* c;l a;r @;l.

k;l r;i] "

   aenk r;t heY egl. a;en;Y;r A%en; `er ifer a;esin. a;en;Y;err `er a;j r;et a;h;err nun jel in. a;en;Y;r c;l @;l ineY ifer n; Ael `er r;;r ikzuE enE. \r I fetm; ibib g;el h;t ideY bes q;ek. ix sNt;nr; =u/; tO;Y k;tr heY b;pj;enr aep=; ker ker AksmY `uimeY pl.
   aenk r;t. b;Cc;r; sb g&Ir `uem a;Cz. a;en;Y;r A%en; ifer a;es in. \r I Ak; Ak; duiXcNt; ineY `r b;r krez. AE du"smeY es k;r k;ez y;eb k;r k;z eqek a;en;Y;err %br eneb. ikzuE bueZ #et p;rizl n;. injRIebr mt g;el h;t ideY d;\Y;Y bes q;ek. g&Ir r;et AksmY s;menr b g;ezr inm p;%Ii$ dub;r am^elr @;k ideY #el;. fetm; ibib a;te ixer #el;. men men e%;d;ek Smr, ker AkE &;eb d;eNtr mt bes rEl. r;t y%n p[;Y exW heY Ael; t%n =u/; a;r duiXcNt;Y abs fetm; ibib tNd[;Cz heY pel;. AksmY e&;err p;%Ir klreb fetm; ibib tNd[; eqek j;gel; `er !ukel; b;Cc;r; Ak Ak ejeg #el;. ikN t%en; a;en;Y;err ek;n p;; enE.
   smSt r;t peqr me/*E a;en;Y;err mOtedh$; pe rEl. mOtu*r smY W/ et; duerr kq; Ak ef;-$; jl\ a;en;Y;err mue% pe in. smSt idenr h;&;^; pirx[emr pr abs \ asuSh a;en;Y;r k;ekE inejr b*q; ebdn;r kq; j;n;b;r ek;n abk;x p;Y in. r;etr aN/k;er injRn peqr me/* pe inejr jIbn$; ideY eb-ecizl a;en;Y;r ikN emer ideY egl I sh c;r abuZ ix sNt;nek.
   e&;err a;el; ef;$;r pr pqc;rI jngenr ec;e% pe a;en;Y;err injRIb inqr edhi$. se^ se^ puilx a;es mOtedh h;sp;t;el p;#;en; hY es%;n eqek mOtedh a;b;r q;n;Y a;es. fetm; ibibr k;ez %br y;Y. es ;mIek sn; kret Aes +;n h;ireY ;mIr edehr pr lui$eY pe. t;rpr b;g;nb;sIedr shey;igt;Y a;en;Y;rek t;r Akm;] emeY a;imn;r p;exE exW xy*;Y x;iYt kr; hY. a+;n fetm; a;r ikzuE j;net p;er in.

s;dOx* "

  
nEeYr dxek inimRt 1912 senr Aki$ b;Stb `$n;r a;el;ek ejms ekemenr $;E$;ink zibr kq; aenekrE men a;ez. AE zibi$ edex ibedex aenk jnip[Yt; l;& kerizl. AE zibet a;ix h;j;r $n \jenr Aki$ ibx;l j;h;j ik&;eb penrex; y;]I ineY r;t due$;r smY g&Ir a;$l;iN$ek @ueb igeYizl t;rE jIbNt p[itfln `e$izl. zibr pirc;lk ekemn s;ehb at*Nt in%ut&;eb p[iti$ dOex*r abt;rn; kret eperizeln. AE j;h;j @uibr bI&_st; aenk dxRkekE esidn a;tit ker tuelizl.
   Aki$ p[itit \ bel;ekr kmRs'Sh;nk;rI ixLp p[it;n y%n a;kiSmk &;eb bN/ heY y;Y t%n t;r bI&_st;\ ikN esE j;h;j @uibr smY ash;Y m;nuWil b;-c;r ey h;h;k;r kerizl b;g;n beN/r flx[itet b;g;n in&Rr x[imekr; idenr pr idn /um;] b;-c;r t;iged esE AkE&;eb a;tRn;d krizl.

mYn; tdNt "

   smp[it br;k pt*k;r ebixr&;g c; b;g;nilE at*Nt a;iqRk sms*;r sMmu%In heY peez. ibi& k;re,r flx[itet a;j AE pt*k;r c; b;g;nil ibp. em;$;mui$ &;eb ibeXlWn krel c; ixeLpr AE aiStetr s'ke$r pXc;et p[;qimk ey k;r,il /r; pe t; heCz "
   Ak srk;rI ex;W,. c; ixeLpr pr ibi& e=e] srk;rI kerr eb;Z; c;p;en; heYez a;jekr AE ki#n smeY ey ek;n ixeLpr pe= esE eb;Z; em$;en; du"s;/* heY peez. a;Ykr kOiW a;Ykr ibY kr AiN$[kr &uim r;j g[In ilf ess Lk ix=; Lk esb; kr Et*;id bib/ kerr eb;Z; c;ipeY srk;r AE ixLpek a;j p^u b;ineY ezeezn.
   duE AE pt*k;r ebxIr&;g b;g;enr c; g;zil at*Nt puren; h\Y;r fel \E smSt g;zil eqek p[t*;ixt pirm;en p;t; s'g[h kr; sb heCz n;. Lp x[m mul/enr a&;b &uimr Lp _p;idk; xi c;eYr c;W bOir jn* pyu &uimr a&;b AE ixeLpr _p;dn h;[sker ixLpek sms*;kI,R ker tuelez.
   itn b;j;er c;eYr d;m p[itinYtE h[;s p;eCz ikN ibgt bzril eqek x[m mjurI anbrt bOi epeY celez. Akidek c;eYr _p;dn kmez ,gt m;enr abnit heCz Ab' seb;Rpir ibY mUl* h[;s p;eCz an*idek b;g;n pirc;ln;Y b*Y&;r idn idn bOi p;eCz AE s$jnk abSh;r pirep[i=et a;j c; b;g;nilr aiStt r=;E b kq; heY d;-ieYez.
   c;r s;Mp[itkk;el c; x[imkedr kmRs'Oit\ at*Nt ibp heY d;-ieYez. k;ejr p[it c; x[imkedr d;sInt;\ AE ixLpek Ak m;r;tk peq e#el ideCz. k;ejr ,gt m;n bOi nY a;$ `N$; smY aitm kr;E eyn x[imkedr l=* heY d;-ieYez. aqc m;] zY `N$;r men;ey;gI kmRkuxlt; b;g;nilr ech;r; ifireY idet p;rt.
   p;-c c; p;t; s'g[eh x[imkedr kmRkuxlt; /;rn;tIt&;eb inMng;mI heY pez. fel _p;idt c;eYr ,gt m;n\ _kO heCz n; Ab' t; et;eg;Iek s^t k;renE a;kiWRt \ a;s kret p;rez n; Ab' pirn;em ibY mUl* anbrtE h[;s epeY celez. Aet ab;inij*k&;eb c;eYr pey;gIt;r pirm;n ey%;en p[it bzr c;r xt;'x h;er bOi p;\Y;r kq; es%;en pirm;n 18 xt;'x h;er h[;s epeYez. smpirm;n _p;dn b*Y bhn ker c; b;g;nil ey _p;dn krez /um;] p;t; s'g[eh ximkedr amen;ey;gIt; \ d;YhInt;r jn*E _p;idt smSt c; b;j;er _p;dn b*eYr ai/k mUel* ibY kr; du"s;/* heY pez.
   zY sMp[it c; x[imkedr k;ej anupiSht q;k;r p[b,t; Ak m;r;tk s'ke$r sOi kerez. btRm;en p[;Y cix xt;'x x[imk k;ej anupiSht q;kez. AE smSt b;g;n x[imkr; b;g;n ;qRek smpU,R ep=; ker an*;n* bOimUlk k;ej ineY;ijt reYez ey%;en t;edr a;eYr ek;n sur=; iShrt; \ inXcYt; enE. k;ejE p;ik' r; bj;Y r;%et ktORp=ek p[itebxI Gn b;g;nil eqek y;t;Y;t %rc bhn ker x[imkedr /;r ker a;net heCz Ab' pirn;em _p;dn b*Y bOi p;eCz.
   s;t b;g;n ktROp= \ x[imkedr me/* ey;g;ey;g xU,*t; b; kiminekxn g*;p btRm;en b;g;n pirc;ln;r e=e] sbeceY e%ey;g* sms*; heY d;-ieYez. sPt;eh b; m;es aNtt Akb;r b;g;n ktROp=ek b;g;enr x[imk p[itini/edr s;eq g#nmulk a;el;cn;Y bs; ey%;en at*Nt jrI br;k pt*k;r b;g;nilet esE a;el;cn; du"%jnk&;eb anupiSht. fel k;er; b;tR; k;er k;ez si#k &;eb epo-z;eCz n;.
   a;$ m;ilekr; c; ixLp eqek ey mun;f; ajRn kern t; prbtRIk;el b;g;en ibineY;g kern n;. fel c; ixLp p[t*;ixt &;eb p[s;r l;& kret p;rez n;.
   nY r;jwnitk p[&;eb b;g;n x[imkedr me/* ey sectnt; sOi heYez t;et t;r; inejedr p[;p* sMpekR sectn heYez i#kE ikN b;g;enr p[it t;edr d;Ybt; h;[s epeYez. r;jwnitk ent;r; e&;e$r ;eqR t;edrek b*bh;r krel\ b;g;enr x[IbOir me/* ey t;edr &ibW*_ iniht reYez esE ectn; t;edr me/* j;igeY tulet p[Y;sI hn n;.

ps'h;r "

   c; ixeLpr AE axin s'ekt a;j l= l= b;g;n kmRIr &ibW*t ainiXct ker tuelez. br;k pt*k;Y Ak$;r pr Ak$; b;g;n bN/ heY y;eCz ntub; e,r &;er jjRirt heY ek;nem inejedr aiStt bj;Y ere%ez. k;ejE  br;k pt*k;r c; ixeLpr &;g*;k;ex &Y;bh duidRn a;j sm;gt. AE axin s'eketr pirep[i=et b;g;enr s;eq jit sklekE b;g;n b;-c;en;r a;hen s;; idet heb. p;rSpirk ed;W;p n; ker skelr smebt p[ec;Y AE ith*b;hI ixeLpr ren sklekE a;Ntirk p[Y;s inet heb. nEel xt xt ash;Y a;en;Y;rr; a;&;ibk mOtu*r ek;el !el peb pir];enr ek;n pqE a;r Nmu q;keb n;.

a;;Nt " Aki$ a k;Lpink  (Non-Fiction) br;k pt*k;r Aki$ t;l;bN/ c; b;g;enr p$&uimet.
 
 p[qm p[k;x " 1413 b;'l; eseP$Mbr 2006 E' ixlcr eqek p[k;ixt /;rbNd m;isk pe] p[k;ixt.
  itIY p[k;x " 1415 b;'l; 2007 E'r;jIr 21 ae;br kirmg eqek p[k;ixt  A%;en tO;r jl
                  xIWRk m*;g;ijenr nbbWR slen p[k;ixt.  

       
A%;en tO;r jl a;eY;ijt gLp p[itey;igt;Y pur;r p[;Pt gLp.

p[qm p;t;

|terms of use | privacy statement |for advertiser| viswayan.com2006-07,All Rights Reserved