x[;b, s'%*; 1412

klk;t; \ b;'l; geLpr p;l;bdl
a r;Y

  b;'l; s;ihet*r pqm pn*;si$ el%; heYizl klk;t; ineYE. t;r n;m a;l;elr `err dul;l. izl abx* t;r se^ klk;t; sMpekR &b;nIcre,r ib%*;t i$lij\. et;emr esE Sr,IY nkx;. ikNtu pU,R;^ pn*;si$ il%eln p*;rIc-;d im]E pqm.
   t;rprE Ak b-;kbdl. pn*;s mu% efr;l Eith;esr p;t;Y. bimceNdr ith;isk er;m;eNs p;Y b-ud heY q;ek dI`Ridn p;#k. klk;t;ek a;b;r k;ihnIet efr;eln remxcNd d.
   t;r s's;r 1886 pn*;esr n;Yk bel a;pn;r; klk;t;Y a;sun. remxcNd bueZizeln g;m*jIbenr b s';r eqek klk;t;Y a;s;$; kt jir. t;lpukur g;m eqek xher Aes t;E t-;r n;iYk; ibNdur eyn nbjn hl. klk;t; t;r ec;e% mue% Ab;r Ak ai&nb e`;r l;g;Y " ger m;# l;$s;eYebr b;i Ee@enr d*;en eg;r;edr b*; a;el; Zlml ecori^. ed%et ed%et eyn Ak epr edex cel y;Y es

   men r;%et heb AE pn*;si$etE pqm `e$izl ib/b;ibb;ehr met; `$n;i$. bim y; p;ern in remx t;E ker ed%;eln Ab;r izl ik klk;t;r ek;n\ &Uimk;Ar enpeq* aNtt asb nY
   ikNtu es aenk puren; idenr kq;. b;'l; gLp a;/uink Ab' a;p;dmStk klk;t;r heY #l epemNd im]r h;etE. eyidn 1923Ar Ak init r;et &b;nIpuerr Ak injRn emes bes itin il%eln t-;r ں/u ekr;nI.
   A geLpr ixr;Y ixr;Y j;en; Ak ntun n;girk yN],;. Ab' AE yN],; ineYE b;'l; ez;$gLp pqm a;/uink heY #l esidn.
   sd* ibeY h\Y; dui$ m;] cir]. ekr;nI a;r ekr;nI b/u. dx$; p-;c$;r `ir k-;$;Y b-;/; jIbn y;edr geLpr \ etmin l;g;en; " t%n p;i%edr nI b-;/;r smY cl p;i%el; %er kui$ ez-; p;lk ken; @;l mue% ker _kiN#t heY ifrez
   t;rE se^ AE ekr;nI dMpitr\ nI b-;/;. Ab' bzr `uretE ey nIe Al t;edr pqm e%;k;i$. ikNtu du&R;g* t;rpr eqek ekr;nI b/Ur Ak ki#n x asu%. ikzuetE y; a;r s;er n;. t;E ineYE n;ejh;l ani&+ ekr;nI ezeli$.
   er;j es el$ ker aifes y;Y. er;j bkuin %;Y. $;emr pYs; b-;iceY eh-e$ eh-e$ b;i efer. Akb;r &;eb es yid Amn girb n; ht t;hel ek;en; &;l @;;r edi%eY
   ikNtu t; a;r hy n;. t%n k;lwbx;%Ir nμ msIbr, a;k;ex nI &;;r meh;_sb. t;rE Z;p$;Y ekr;nI dMpitr esE plk; nI\ e&e egl
   t-;r mh;ngr geLp ed%; y;Y AE xhrE eyn ekNdIY cir] k;ihnIr. y;r peq peq /uel; a;k;ex e/-;Y; b;t;es buiZ ibW AE mh;ngr sb ikzuek d;gI ker edY
   Amn ik ;mIS]Ir inib sMpkR\ heY \e# eyn ibW;. t;E t-;r xOl geLp epm nY ibeW \ ibtO;r xOelE Ak kib Amin ek;n\ anu&ebE hYet; klk;t;r eex* ile%izeln ek tuE a;m;ek
/`O,;r pib] epem eb-e/izs jb;b imleb n;.
   sb eceY a;XcyR AE aem;` $;enE pkOitmu ib&Uit&UW,\ Akidn ile%izeln t-;r k*;n&;s;r kOl;l. klk;t; eze igeY ey el;k$; a;r Ak d\ i$ket p;er n; g;em. @;lehois t;ek @;ek. @;ek klk;t;r kel jl a;s;r esE x.
   el;k$; t;E iferE a;es a;b;r.
   ikmu eg;Y;l;r gilr el%k seNt;Wkum;r e`;W a;b;r izeln br;br Ak a;p;dmStk n;girk. geLp\ b;rb;r t-;r esE zib.
   nerNdn;q im] t-;r ec;r geLp h;ijr kerizeln $;emr i$ik$ f-;ik ed\Y; sS]Ik Ak xer &del;kek. xher b;s kret hel n;ik Asb Ak$u kret hY. t;r \pr ibeY kr;r ey b %rc. duc;r pYs; A&;eb n; b-;c;el
   smk;lIn n;r;Y, ge^;p;/*;eYr h; geLp a;b;r a-;k; heYez Ak aibSr,IY zib mh;yuk;lIn klk;t;r.
   t%n a;el;r ec;e% #uil pr;en; c;ridek klk;t;r. t;rE Ak Zlk r;St;r @;$iben. ey%;en ed%; egl esE g&Ir r;et\ iCzer d%l ineY kI tIb Ak l;E keYki$ xI,R &u%; m;nuW a;r Akdl r;St;r kukuerr.
   A zib hYet; a;j\ %ub aecn; nY a;m;edr
   ej*;itirNd nNdIr jB;l; a;b;r an*rkm Ak yN],;r gLp. klk;t;r %;%; gIe:r dupur. r;St;`;$ nx;n. t%nE Ak x;n\Y;l; x;n ideY celez nIr;r b;i$et.
   nIr; eyn tnY. c;ridek t;r /u a;n. a;enr fulik.
   ikNtu kI ede% nIr; Amn aplk ec;e% inSt mh;ngrIr ek;n\ aigset n;ik inejrE aNtgRt ek;n\ dhenr inCc;r Zlk? jb;b imleb n;.
   men peb epemNd im]r e$;& geLp\ izl AmnE Ak inCc;r muhUtR. ey%;en Aki$ p;Y b;itl jBlNt e$;&ek i`eY itnidek itnjn. b;sNtI mik; a;r xix&UW,. t-;r; ek ek;n\ kq; bel n;. esE b;itl puren; e$;&i$r gjRnE eyn t;edr menr kq;il b* ker.
   Ak;el rm;pd eco/urIr gbRAr bb* a;b;r /u $;k; nY. A xher sue%r jen* c;Ee$$;s. a;tIYpitebxIsb;r ec;e%r s;men /;ep /;ep a;r\ b a;r\ myR;d; sMp heY \#;.
   gLpi$r me/* a;j\ eyn Ak jIbNt zibE /r; AE n;girk jIbenr
   ibml kr izeln gLp ineY prI=;inrI=;Y t-;r smeYE Ak ag,I a;/uink el%k. men peb t-;r du"s;hisk a;tj; gLpi$ ineY esidenr tumul a;el;enr kq;.
    mUlt m;nueWr aNtjRgetr rhs*ji$lt;E izl t-;r ipY ibWY. ibWeYr met; &;W;\ izl t-;r sMpU,R inejr. eyn Ak inpu, ic]ixLpIr icNt; \ rer mtn.

   p;exr dxek a;b;r Ak ntun aiShrt; b;'l; geLp edx &;g xr,;qIRr !l ebk;ir jnibeSf;r,. t;r se^ ntun r;jnIit. sbE eyn aut &;eb p;k e%eY cel klk;t;Y. t;r se^E b;'l; geLpr\ aiShm;Y.
   bern ge^;p;/*;Y t%n il%eln aut Ak f*;n$;is " jb c;nRekr klk;t;. ey%;en gremr dupuer @;lehoisr ipc r;St;Y @ueb egl px;Nt kY;l. se^ se^ i&. $*;ifk j*;m aifsp;;r.
   exeW puilx. eblc; ideY s;ejRN$ kp;_ ker et;el t;r m;q;$;. kY;l ec-c;Y \ mx;E bi@$; ey pe rEl. puilx /mk edY. q;mun et; m;q;$; epelE cleb. \$;E et; yet; Z;eml; b;/;Y
   an* a;r Aki$ k;ihnI Amin berenr id eg$ k*;lk;$; s;kR;s aenk per el%;. ey%;en ebk;r eg;p;l c;kirr e%-;ej hen* heY `uer `uer exeW mYd;en Ak jIbNt $*;cu heYE d-;ieY pe. eyn es mh;ngrIr as'%* ebk;redrE Ak pit&u.
   klk;t; ineY A%;en Aki$ cm_k;r z;\ b-;/eln bern " j;l juY;cuir imeq*kq;
/ AE itn ineY klk;t;.
   eyn XbrekE men pe y;Y Akb;r
   edebx r;Y il%eln klk;t; \ eg;p;l. A%;en\ esE c;kirhIn d;Nt eg;p;l. a;XcyR l;eg eyn. b;rb;r ekn AE eg;p;l? berenr edebexr xIeWRNdur geLp
   teb ik b,R pirceYr esE sueb;/ b;lki$E a;j Amin $;lm;$;l AE n;girk jIbenr `Ui,Ret? hYet;. t;E es ibexW t;_peyR b;rb;r h;ijr a;/uink smeYr el%;Y.
   AE eg;p;l\ A%n ebk;r. h#;_ c;kir$; h;ireY es inejekE a;r %-uej p;Y n;. Ab' m/*r;et Ak epCz;p%;n;Y d-;ieY Aki$ U,ht*;r ib+;pn ede% &;bl a;im a;tht*; krb.
   a;r AE eex*E s;r;idn e`;r;`uirr pr ksb;r ele&l is'Ar ibejr \prE Aes es d-;;Y. &IW, k;Nt l;eg eyn. Ab' t;rprE p;Y `uem;et `uem;etE es Aki$ clNt e$enr s;men gieY pe.
   /u Akb;r t;r t%n men heYizl a;m;r mr;r ek;n\ m;enE hY n;.
'Nothing matters really'- (Albert Camus)
     
inbR;ist Ak n;Yekr met;E eyn inejr s;r se^ Ak;tt; h;ireY cel eyet hl AE eg;p;lek.
   sunIl ge^;p;/*;eYr seN/ebl; rp;t eyn a;b;r Ak aut r; &;lb;s;r gLp AE xherr.
   ibekel esidn dujenr ed%; h\Y;r kq; \edr ecori^et. b;Eebl es;s;Ei$r s;men. ikNtu t%nE h#;_ durNt Z. se^ aeZ;r bWR,.
   inp;Y sNtu idexh;r; heY Ak$; clNt b;es e# pl. a;r t%nE t;r kp;elr p;k; b,$; f;$l. Zr Zr ker rer /;r; kp;el mue%. a;r esE r; kp;elE es h;ijr abexeW g;Y]Ir b;iet.
   ikNtu drj;Y d-;ieY t;r ;mI subt d;. bleln n; g;Y]Ir se^ et;m;r a;r ed%; heb n;. g;Y]Ir A%n b;Cc; heb. c;r m;s clez.
   t;rprE h#;_ an* suer a;Cz; sNtu tuim ik k%en; g;Y]Ir se^?
   sNtu Ab;r ic_k;r ker \e#. a;m;Y eze idn eze idn a;m;r kp;el r.
   i#k t%nE \idk ideY g;Y]I !ukl. sbR;^ i&ej. g;eY eleP$ y;\Y; x;i. kp;l rer met; i&ej is-duer m;%;m;i% 
   Amin aut Ak n;$kIY a;r r; muhUtR tuel /ern eyn sunIl esE iniW &;lb;s;r.
   an*idek rtn &|;c;eyRr ipr Ak an*rkm epemr gLp klk;t;r. pet pet mn d;s a;r ibW heY a;es.
   p$&Uim edx&;egr prbtIR exY;ld; e$xn. c;iridek ey%;en /u pec p; izmUl m;nuW. ng ixr dl. Lpb;s nrn;rI. en;'r; a;bjRn;r Stup. sb imileY Ak$; c;p; icmes gN/.
    t;r me/*E \r;. k;jl a;r pk;x. k;jl A%;en nu% /u ecn; mue%r e%-;j epet. edexr ek;n\ m;nuW.
    pub p;ikSh;enr e$n t%n\ inYimt z;e exY;ld; eqek. t;r me/*E abexeW k;jl %-uej p;Y esE mu%i$. e$enr j;nl;YE ed%l. 
    a;er ez;$ bid n;? belE k;jl Ak l;ef esE k;mr;Y.
     \idek e$enr `N$; heY egl. pk;x nu%. k;jlek a;j es b;i ineY y;eb bel i#k heY a;ez. mu% fue$ ey kq;$; a;j\ es blet p;rez n; k;jlek. m; a;j t;E bel edebn. i#k heY a;ez.
     h#;_ k;jl drj;r k;ez Ak$; kq; bil r;g kreb n; bel;?
    n;. r;g kreb; ekn?
    a;im AE g;i$;Y cel y;E
    AE g;iet A$; et; %deh /er n;
    b*;r;kpur pyRNt Akse^ igeY ifer a;sb
     se^ se^E a;tRn;edr met; e$enr b-;ix. pk;x h*;el$; eze idl. e$n cel y;Y. m;n mue% d-;ieY rEl es. ek;q;Y ktdUer Ak$; _sb esejej\ eyn exW hl n;. muir h;\Y; eleg esE nn; p;i% h#;_ e egez.
     klk;t;r esE smYek jieY gLpi$r a;ebg \ ebdn; eyn Sr,IY heY a;ez.
     smk;lIn dIepNdn;q beNd*;p;/*;eYr aXbem/ e`;; gLpi$\ e%ey;g*. A geLpr nbIn epimkepimk; dujn Akidn ger m;e#r e`;;r g;ietE e# pe. EeCz AE iniribilet dujen Ak muhUtR k;z;k;iz heb t;r;.
     ikNtu &ul &;l t;edr prmuhUetRE g;e;Y;n Ak Etr Ei^et. ht;x heY t;r; &;eb aXbeme/r esE r;jkIY e`;;r; buiZ sb egorb h;ireY A%n b;it er;jg;err a;r b%ixexr el;e&E zue$ eb;Y A%;en
     xIeWRNdur epr i&ter mOtu*et a;b;r eyn nUtn rIitr pd/Bin. ey%;en Ak ibekel m;%nl;elr mn &;l izl n;. t%n es klk;t;Y jun m;esr pqm bOip;t ed%l. h;j;r$; q;emR;im$;r a;ze pez r;St;r \pr fu$p;et r;St;Y @;bl e@k;er sb ikzur \pr cr;cr jue hire,r met; l;ifeY celez bOi pub b;'l;Y t;edr puren; b;ir j;nl;r /;er Atiden exf;il fulil m;n heY Al k;mr;; g;z eqek Aki$m;] `u`ur @;ek ktg&Ir dupur edilY; heY egl
    SOit emdur AE zibet \ suer eyn el%ekr pqm pn*;s `unep;k;rE a;&;s.

    p;exr exW pebRE ed%; idl ez;$gLp " nUtn rIit pi]k;i$et i`er Ak ntun a;eNd;ln. y;r enpeq* izeln Y' ibml krE. pit s'%*;Y Aki$ gLp ineY m;] p-;ci$ s'%*; ebireYizl Ar.
    gLp ile%izeln yq;em " 1 ej*itirNd nNdI 2 sNdIpn ce|;p;/*;Y 3 dIepNdn;q beNd*;p;/*;Y 4 imihr Ab' 5 bern ge^;p;/*;Y.
    AE rIitr b*;%*; pse^ enpq*sMp;dk ibml kr esidn belizeln sb el%kE a;/uink nn A yueg jn;en; seB\. a;/uink itin iyin t-;r yuegr ibWeY sectn Ab' t;r t;_pyR anu/;bn kret p;ern. mNtb*i$ abx*E pi,/;ney;g* a;j\.
    AE pi]k;i$ Lp;yu hel\ b;'l; ez;$geLp Ar erx izl dI`Rk;l. Ab' prbtIR ntun Z;p$; elegizl AE dxk Ar el%kedr ntun Ak x;S]iber;/I a;eNd;lenE. ikNtu es ibWYi$ per a;el;c*. 
    t;r a;eg nkx;l a;eNd;lenr ibexW aiShrt;r pbRi$\ ejen en\Y; drk;r. t%n c;iridek /u /rp;k a;r %uen;%uinr `$n;Y ;l klk;t;. ibWYi$ ineY aenekE gLp il%eln t%n. yid\ Ar sb ki$ rcn; sm;n I,R nY.
    mit nNdIr xb;g;r Ar me/* %ubE e%ey;g*. ey%;en puilx Aes klk;t;r Ak i`i gil eqek mnuek tuel ineY Al. eg;pn %br c;E ikzu. b;b; mukuNd\ y;n ezelr se^ se^. yid z;ieY a;n; y;Y t;ek.
    exeW mnu bN/uedr %br$; ideYE teb z;; p;y. Ab' b;iet ifer t;r b;b;r g;eYE hh ker bim ker edY. bel tuimE a;m;ek kr;P$ kerz. tuimE
    a;r mukuNd m/*r;et esidnE nIec enem &;;e$ ixp;r `er e$;k; idl. k*;ns;r h\Y; mr,;p ;mIek ineY ey bi$ ejegE q;ek. x epeY es drj; %uletE mukuNd t;ek s$;n jieY /er. 
    ixp; bel A kI `err me/* nY. \ reYez ey
    q;kuk eg ixp;ek emeZet ex;Y;et ex;Y;et bll mukuNd \ et; m;r; y;ebE 
    &Yr Aki$ gLp. pet pet buekr me/* ihm heY a;es eyn
    asIm r;Y Ar ain gLpi$\ AE pse^ ibexW Sr,IY. ey%;en ain t;r b;b;ek bel ntun ibpb `$ez klk;t; A%n mu;l het celez tuim a;m;ek b-;c;et p;reb n; b;b;.
   t;rprE Akidn sb exW mOtedhi$ puilx ifireY idl ainr. aS] ibexW+ bN/ui$ ede% bleln a;m;Y %ub k;z eqek il$; kr; heYez \ek. a;im cup. inejr mOtedehr s;men Ael m;nueWr ik ek;n\ bb* q;ek?
    ainr r;f %;t;Y el%; l;En$; men a;es " a;im ey biset c;E b;'l;r `;es
    a-;c elegizl AE a;eNd;lenr smerx mjumd;err el%;et\. ikNtu smerexr ai/k kOttB sbt AE xherr an*tm a;kWR, ey eresr m;# t;ekE el%;r ibWY iheseb ebez en\Y;. men peb AE ibWeYr pqm pn*;s t-;r edo Ab' r;j;r met; y;\Y; gLpi$r kq;E. dui$ el%;E ibexW s;; efelizl AksmY.
    AkE se^ smk;lIn wxb;l im]r a+;tb;s pn*;si$\. nkx;l a;eNd;lenr pt*= ai&+t; smO Aki$ a;Ntirk el%; iheseb.
    i& idek b*Sttm AE xherr an* Ak ibebk yN],;r zib a-;keln ideb*Ndu p;ilt t-;r m;ieY y;\Y; gLpi$et.
    aifs $;Eem b;s /ret zu$ez ainl. r;St;Yfu$p;et t%n pc i& b;j;r. t;r me/*E pq ker es p;gelr met; Aeg;Y. dx$;r me/*E a;j ep-ozetE heb t;ek.
    h#;_ s;men b;s$; ede%E Ab;r es Ak edoe l;ifeY t;r h*;el$; /er efel. a;r t%nE ipzn eqek k;en Al Ak ixr a;tRn;d "  ڤ" b;b;eg; \E el;k$; a;m;r p; m;ieY idl ainl ipzn ifer Akb;r ed%l\ mu%$;.
    t;rpr eqek s;r; idn eyn %;r;p l;eg ekmn. aifesr k;ej es mn l;g;et p;er n;. men a;es ekblE Aki$ ixr miln mu%. t;r a;tRk;; " ڤ" b;b;eg;. xrIr %;r;p l;eg eyn %ub. agt*; zui$ ineY b;ietE cel Al ainl.  
    ezelek k;ez e@ek Ab;r Ak$u gLp ker es. per h#;_ t;r juet; p;$; ezelr nrm p;eYr \prE tuel c;p idet q;ek. se^ se^E ezel ic_k;r ker ker \e# " b;b;eg; l;gez l;gez
   ibb,R esE mue%r idek t;ikeY ainl bel %ub elegez b;b;? a;im ed%et p;Ein 
   kI aut Aki$ el%; AE b*St jIben a;m;edr ainCz;kOt aenk apr;/ eb;e/r S;rk heYE eqek y;eb hYet; AE rcn;i$
   A k;elr jIbny;penr an* Ak Sr,IY zib tpn beNd*;p;/*;eYr E-dur gLpi$. in%-ut &;eb /r; a;ez A%;en a;m;edr jndrdI srk;err kmRk; Ab' t;r a;ml;teN]r ech;r;i$. 
   Ak absrp; m;$;rmx;E m;esr pr m;s h-;$;h-;i$ krezn mh;kre,. t;r bekY; ebtn$; a;$ek a;ez Aidek emeYr ibeY$; i#k. yid Ab;r $;k;$; p;\Y; y;Y. %ubE pk;r hY t;hel
   ikNtu t; hY n;. sbE &ul ker edY r;E$;esRr E-dur f;El E-duer eke$ ideYez. 
   a*;" es kI? se^ se^ ese$;irr en;$. esE en;$ a;ml;edr h;t `uer `uer exeW Akidn e%;d mN]Imeh;deYrE h;et. itin a;r\ k; en;$ edn. at"pr esE f;El `uret q;ek dr eqek der. Eitme/* puej;r zui$. t;rpr ek;l;kuil a;r imimue%r jen* a;r\ idn pener;.
   exeW ej;r kdem a;b;r f;El c;l;c;il. px;senr Ak dr eqek an* der. abexeW p;\Y; egl esE E-durE. mN]Ia;ml;edr en;e$ &r; esE p;h;pm;, f;Eelr Stup sb eke$kue$ Aekb;er fdR;f;E. 
   t;r me/* esE m;$;r mx;EeYr f;Eli$ %-ujet igeY ed%; egl es%;en bes\ ip$ ip$ krez keYk$; en'i$ E-duerr b;Cc;E.
   exeW a;r ekotuek &r; as;/;r, Aki$ gLp tpenr
   Amin Ak a;XcyR a;r aecn; zib pmY cbtIRr r gLpi$et\. 
   A geLpr p-;cu inYimt r ibet; Akjn. a;j r idet Aes inejr n;m$; el%;Y aimt;& bCcn. k;N$;er bs; b;bui$ beln jis fis i&i@ifi@ a;ez n;ik?
   p-;cu bel n; s*;r pr=e,E lui$; i!el ker es eY pe. z-uc$; !uek eyet q;ek h;et. a;r p-;cu men men jp ker " n;Eln x;i a;r p;El$ epn. emr peke$ suic]; esn
   per ec;% %uel ede%. a;jekr emnu " /u kl; a;r p-;i$. /us x;l;. a;j\ i@m enE. k;N$;err b;bui$ a;b;r $;k;\ eke$ ineln t;r. p-;cu Akb;r bel Eb;r ey ebix eke$ ineln z;r
   b;bu /mk;n tuE ey Ak el;k s;t n;em pYs; iniCzs? per gl; nrm ker Akb;r beln ex;n p-;cu. At ey r idiCzs et;r m;q; e`;er n;?
   p-;cu eber;etE ede% s;men jb;. bll kI n;m r;i%izs a;j jb;? jb; h;es tuE bel edn;?
   ehm; m;ilnI.
   mr, dx; belE jb; s$;n e&ter !uek egl.
     p-;cu ibi /ireY bes q;ek aep=;Y
     abexeW Akidn p-;cur r %;r;p hl. jis. $*;'iket A%n /uE pc; r t;r. \idek jb;\ t%n h;sp;t;el. mOtu*xy*;Y. p-;cu bel tuE At r idil a;r inej Ak ef-;$; r p;il n;
     jb;r e#-;$$; ne. eyn bel tuE a;m;ek b-;c; p-;cu
     p-;cu Ab;r ec;% buej d-;et d-;t ecep a;\;Y n;Eln x;i a;r p;El$ epn emr peke$
     as;/;r, Aki$ rcn; pmeYr

     W;e$r dxekE a;b;r an* Ak rIitr a;eNd;ln heYizl. AE dxk pi]k; i`er x;S]iber;/I a;eNd;ln ez;$geLpr. ed%;edi% a;r keYki$ il$l m*;g;ijn\ s;iml hl AE peq.
     Ab;r b;'l; geLp Ak sMpU,R ntun h;\Y;. inmR;,\ ntuntr eyn. &;b;lut;hIn &;W;Y lerNs kiqt esE $;kR ebY;r a*; rik @;Eerens. t;r me/*\ n;n; wbic]* ibexW ibexW &;b anuy;YI el%kedr.
     AE peqr an*tm piqekr; heln rm;n;q r;Y a;ixs e`;W subt esn atIiNdY p;#k blr;m bs;k \ an*;n* a;r\ keYkjn. Ak peqr xirk hel\ A-r; inj inj ;tN] bj;Y r;%et\ yeq t_pr.
    /r; y;k rm;n;q r;eYr gLpE. pmq eco/urI b;n;@Rxek ex* ker Akb;r ile%izeln " A j;et ex%;et p;ir jIbenr mmR
/ h;et yid p;E a;im et;m;r c;buk
    rm;n;q t-;r geLp eyn esE c;buk$;E tuel enn m;eZ me/*. se^ q;ek t-;r &;bis exW. Ab' r^b*e^ &r; Ak Bl &;W;. men hY et;emr r;i/k;r\ eyn /r; edY t;r me/* k%n\ k%n\. 
    eymn t;r fu" gLpi$. A geLpr ek;n\ n;Yk enE. ikNtu Akjn mu%*mN]I a;en. a;r a;ez a;im. mu%*mN]I y;r j*;#;mx;E.
    Akidn imnu bll ik ibiCzir gN/ bim a;sez a;m;r.
    h-*; j;nl; %uelE ec;e% pl p;ex a;bjRn;r Stup. epCz;epr gN/ mr; kukur
    et; se^ se^ klk;t; kepR;erxen ef;n. bll;m mu%*mN]I a;m;r j*;#;mx;E ikNtu ek;en;E k;j hY n;. eL$ mr; kukuerr p;ex Ab;r m;nueWr l;x\ pe. 
    mu%*mN]Iek j;n;en; hl. itin bleln pm;, c;E. pm;, et; Ab;r b;ir &;;e$edr /er mu%*mN]Ir k;ez Ak g,e@pue$x;n. ikNtu mN]I ede%E el;kel; e&;l p;L$;Y. c;kirr jen* drb;r kret q;ek t;r;. ek ezelr jen* ek b; x;l;r jen*. mYl;$; ineY Ccb;k* ker n; ek. a;r mu%*mN]I eh; eh; ker h;esn ed%el et; ek;n\ pm;, enE.
   a;im\ h;l z;i n;. k;gejr k;i$' ekoe$;Y &er a;bRjn;r nmun; perr pr pm;, ideY y;E. idet idet h#;_ edi% a;im k%n j*;#;mx;EeYr ecY;er a;r itinE a;m;r s;men a;m;r met;E Aekr pr Ak ai&ey;g j;n;eCzn r;St;Y a;bjRn; m;nuW %un ibinicik_s;Y el;k mrez
   a;im bil pm;, idet p;ern? pm;,
   j*;#;. tuim pm;, c;\? bel itin e$ibl c;pe beln fu"
   a;im\ e$ibl c;pe bll;m fu" A ik gN/? n;ik AE smeYE %ub ecn; ek;n\ b*^ic]
   a;r AEE rm;n;eqr el%;r ibexW /rn. k%en; ekotuk k%en; exW. k%n\ ityRk Ei^tmYt;Y ZkZek heY \e# puer; el%;. a;r AE h;s*kr as^itr ic]e, itin inej\ eyn ibix heY \e#n el%k iheseb.
   ex%r bsu el%k iheseb a;/uink geLpr gitpkOit sMpekR %ubE sectn. t-;rE sMp;dn;Y Akd; pk;ixt ex ibedxI gLp Ak%;in e%ey;g* sln. ey%;en sMp;dekr el%; esE dI`R Ab' ibd &Uimk;i$ a;j Sr,IY.
   b*igt &;eb itin x;S]iber;/I a;eNd;lenr xirk izeln. izeln br;br t-;edr p;x;p;ixE. inejr gLp el%;r b*;p;er itin sbsmYE int* nUtn prI=;Y ibXb;sI. A sMpekR t-;r bb* " a;im a;m;r met; het c;E.
    aIk;r kr; y;Y n; geLpr ibWY inbR;cen pirebx inmR;e, b; ibexW Ak aNtbR;Stbt;r aeNbWe, itin t-;r l=* emen celezn.
    men peb AE pse^ t-;r bib%*;t $;i^ gLpi$ek. xhr eqek \r; g;em eb;et Aesez. a;idb;sI al. c;ridek x;l inm a;r buen; g;zp;l;r j^l. r;et a;n jB;ileY \r; `err s;men besE gLp ker.
    a;j h#;_ $;i^r kq; #l. ey$; set*n Ak a;idb;sIr k;z eqek iken Aenez. mN]p; is-dur l;g;en; er;j n;ik c;n kr;et hY etl m;%;et hY A$;ek. a;r pqm r;etE n;ik %;\Y;et hY r    
    kq;r me/* h#;_ `er #nnn ker Ak$; x. p; cmek #l. $;i^r x Akjn bll.
    ikNtu pl kI ker? E-dur i$-dur q;ket p;er. an*jenr jb;b.
    t;rprE pirebx$; eyn bdel y;Y. m;eZ me/*E esE x$; `err me/*. Akjn bll #;; l;g;eb cel; eY pi.
    t%n a;n ine& Aesez. besE q;ek \r; tbu. k%n h;\Y; bN/ heY egl. h#;_ At$; t=ekr @;k. inemr @;lel; eyn a;b;r $;n$;n. tIrebeg zue$ k;el; kukur$; a;b;r aN/k;er imex egl
    a;r t%n \r; sb;E sb ikzuE _k,R heY q;kl. eyn A=uin ikesr x ex;n; y;eb. 
    aut Aki$ pirebx rcn; el%ekr. Ab' esi$E A geLpr mUl a;kWR,. men pe y;Y @;bil @;bil ejkbs Ar ib%*;t m*;is p gLpi$r kq;. teb es%;en a;eY;jn izl aenk. Ab' ikzu$; ait n;$kIY.
    a;r $;i^et /uE pirebx. a;r $uker; $uker; s'l;p. t;r me/*E eyn Ak g; zmzem anu&Uit. eyn int;Nt s;m;n* a;eY;jenE Aki$ as;m;n* gLp ex%r bsur.
    x;S]iber;/I a;ixs e`;eWr geLp a;b;r sbR]E Ak g&Ir a;Ntirkt;r sur. A&;ebE itin tuel /ern a;m;edr c;rp;exr Ak; a;r ash;Y m;nuWedr pOiqbI.
    Ar Aki$ ibix d;hr, t-;r el;k$; eh-e$ y;eCz.
    Ak aN/ ifiral;. a-;k;r sr;m h;et ineY es xherr r;St;Y ifir ker eb;Y. t;r l;i#$; h;ireY egez. %ub s;b/;enE t;E Aeg;Y. mn$; &;l q;kel es a;b;r zib\ a-;ek. p;h; ndI smud ek;n\ injRn Ip. el;ekr; t%n sb;E ab;k heY ede%
    ikNtu klk;t;Y a;r f-;k; fu$p;t p;\Y; y;Y n; etmn.
    el;k$; Ab;r r;St; eper;et Y;Y. c;ridek g;ir x. Ak$; $;m g; e`-eWE egl. a;r t%nE Ak b;esr se^ m;itr /;K;. @;E&;err n;k efe$ rer es;t. pcur m;nuW t;ek i`er
    el;k$; ikzuE ede%n; net\ p;Y n;. c;p; anu&Uitet /u a;Nd;j ker ikzu ikzu. t;rpr es a;b;r eh-e$ y;Y
     t;rpr es a;b;r eh-e$ y;Y
     A ik inzk ek;n gLp. n;ik a;p;tin:pOht;r a;;el Aki$ ash;Y m;nueWrE zib a-;k; A%;en. el%ekr smebdn;r SpexRE y;r mu%Czib b;r b;r men peb a;m;edr. 
     x;S]iber;/Iedr xirk subt esn a;b;r an* emj;ejr gLpk;r. mer \#; a;ebg itin\ a;;l kern menr. ikNtu ep-oez edn esi$ p;#ekr anu&eb p;Y in&uRl inx;n;Y. 
     men pe t-;r klk;t;r mu% gLpi$. k;l s;r;r;t /er izl el;@exi@'. a;r A%n sk;l hetE `n `n k; n;;r x drj;Y. asIm ibri ineYE drj;$; %ull t,. 
      t;r &;eg pd. mue% Ak g;l h;is Aes eglum m;m; g;m eqek Aesez es m;m;r k;ez klk;t; xhr$; ed%eb bel.
      kI a;r ker A%n ibr hel\ &;egek ineY eber;et hY t;ek. ed%;et hY prpr klk;t;r ikzu db*Sh;n. a;r &;egi$ t;r ekblE CzBist. y; ikzu ede% t;E t;r &;l l;eg. Amnik klk;t;r y;nj$\. Akb;r bel m;m; A%;en At b;i teb ey bel A%;en r;St;Y el;k eY q;ek
      sb kq;r jb;b hY n;. t, /u bel h-*;er et;r &;l l;gez Asb? pd ab;k heY bel ekn et;m;r l;gez n;?
      t, cup. eb;eZ b;lki$r AE ibSY ek eke inet p;er n; A%n hYet; \r ec;% due$; q;kel es\ ed%et ept AEp xherr
       xhr ed%; exW A%n \r; b;i efer r;etr $;m$; zue$ celez mYd;enr p;x ideY. \p;er s;ir s;ir a;el;. #;; h;\Y;r SpxR ec;e% mue%. $;emr c;k;Y b;ej klk;t; klk;t;. x$; eyn te,r buekr me/*\
       p;ex b;lki$ k%n x;Nt heY `uimeY peez. seSeh t, Akb;r t;r m;q;Y h;t$; buileY edY
       apUbR Aki$ gLp $;emr esE xer Z'k;er a;r mYd;enr m;Y;bI h;\Y;Y k%n eyn a;m;edr\ sem;iht ker efeln subt.
       b;lki$ a;j\ eyn a;ez ek;q;\. hYet; a;m;edr me/*E atIiNdY p;#k\ x;S]iber;/I el%k. tbu itin eyn Ak i& peqr piqk. t-;r &;W;Y s;iht* Amn Aki$ al ey%;en a;im CzeNd q;ik esE mu ael CzeNd inmR;, kir a;m;r pOiqbI. s;iht* sOjnI x; 1411
       el%ekr esE inj inmR;e,r Aki$ indxRn t-;r bdl;Y n; ikzuE gLpi$.
       dui$ m;] cir]. Akjn pk;x es;m. an*jn ibml esn. er;jE dujenr ed%; hY. su%du"e%r kq;\ inYimt. pk;xb;bur b du"% ek;n\ ezelpuel hl n; t;edr. S]I Aekb;er Ak; t-;r. m;e#r p;eNt d-;;en; in"s^ b$g;zi$ eyn. kq;\ sb fuireY egez t;edr.
       an*idek ibmlb;bur b;i klkl krez s;r;=,. p-;ci$ ezel dui$ emeY a;r bek ineY. b;i &;belE eyn Ak yN],; t-;r. y; s;r;jIbn beY eb;et heb t;ek. 
        h#;_ dujen dujenr b;iet !uek a;b;r i& i& ai&+t;r mue%;mui% t-;r;. pk;xb;bur k;ez ibmlb;bur b;i$; eyn Ak rin c;lic]. eymn suNdr ezel etmin emeY t;edr sb kq;b;tR;r x ic_k;rc-*;c;emic a;bd;r eyn xdOx*mY Ak ap;iqRb jg_
        an*idek ibml pk;exr b;iet Aes anu&b kern kI inZum nIrbt; c;ridek. ed\Y;el s;ir s;ir kt bE ktidn a;r Asb p; hY n; Ak$; isg;er$ /ireY g&Ir wn"xe*r me/* @ueb eyet q;ekn
        per yq;rIit a;b;r dujenr ed%;. kq;\ hY etmin. /u seN/ hel b;ir s;men Aes pk;x &;ebn. AEb;rE Ak inbR;sn t-;r
        a;r ibmelr men hY pOiqbIr sb ht;x; buiZ jem a;ez \%;en. y;r me/* inejek A%n a;r %-uej p;ebn n; itin.
        Aekb;erE i& /renr gLp Aki$. pet pet mn a;Cz heY a;es. b;dl srk;err Ab' ENdijt n;$ekr SOit$; ek sek ideY y;Y eyn men Akb;r. Amn wbic]*hIn Ake`eYimr jen*E hYet;.
        smIr k;iNt ibXb;esr geLp\ klk;t;r ibic] sb zib. puren; pirict zibel;ekE Ak ntun &i^et ede%n itin. Ab' t;ek ineYE t-;r kLpn; \ &;lb;s;. ibdUp \ ebdn;r ibixi inmR;,.
        sms*; gLpi$E /r; y;k t-;r. aifsp;;Y Ak yubk a*;kise@eN$ m;r; peez. d;n i& es%;en. a;r m;Z%;en e$iriln pr; esE yubekr q-*;_l;en; mOtdh.
        A$; ik a;tht*; n; ht*;? AE ineYE clez jnt;r tkR;tikR. i&er me/* sb*s;cI\ a;ez. es a;b;r Akjn el%k. se^ se^ t;E el%;r kq; &;bez yid a;tht*; hY A$; teb t;r me/* Ak$u epemr ekCz; a;r Ak$u esemx;elE d;, gLp heb. ikNtu yid ht*; hY. t;hel a;b;r an* f*;s;d
        h#;_ Ak yubtIr &r; buk njer pe iktu t%nE an* ibpi. $;ifk j*;m kr; i&$;r \pr l;i#c;jR puilexr. sb*s;cI a;r d-;;Y n;.
        Ab;r mYd;enr idekE Aeg;Y. es%;en A%n a;r\ aenk epm &;lb;s;r ekCz;. mn &;l heY y;eb Akb;r egelE.
        Amin CzNd a;r in&R;r smIrk;iNtr gLp ey%;en jieY q;ek s'xY a;r &;lb;s; ibtO; a;r epemr shj ;&;ibk pkr,il.
        blr;m bs;k Akd; x;S]iber;/Iedr xirk heY\ per an* jgetr idek p; b;;n. ey jg_ pkq;r. f*;n$;isr k%n\ b; aNtbR;Stbt;r
        t-;r dmbN/ gLpi$et edi% pirml k;lI`;$ p;kR eqek a;cmk;E e# pl t;r epimk;ek eze. dm bN/ heY a;sez n;ik t;r. e#E $;em ecep es;j; b;iet. 
        t;rpr jen jen es bel sb;Eek a;m;r dm bN/ hey a;sez. ikNtu ek t;ek p;; edY n;. ej#ur gg;$; er /u e`;-_ e`-;_ ker.
        k;ikm; beln a;" sr idikin
        abexeW z;edr `er p-;c bzerr $uil. es bll kI bN/ heCz?
        pirml bel dm. $uil ab;k. es$; ekmn ker hY es pirmlek t%n jl %;\Y;et igeY `err k-uej;$;E e&e^ efel. `rmY /u &;^; k-uej;r $uker;. a;r jl qE qE. $uil Ab;r p;l;Y
        t;rprE Ak z;Y;mUitR a;es. buk peke$r `i$; ineY dm idet q;ek pirmelr. se^ se^ esE tr^ zieY pl t;r S;YumlIr me/*. z;Y;mUitR ser y;Y. a;r t;r pr=e,E pirml l;ifeY \e#. a;b;r $;em ecep esE k;il`;$ p;ekR. A%n\ ek;en kl;btI eZ;epr p;ex tptI. t;r p;exE i#k bes pl. A$; ik inzk ek;n\ gLp n;ik m;nueWr aNtgRt ji$lt;r ek;n\ pitilip Amn Aki$ pexr mue%;mui% d-;ieY p;#kek eyn ibbtE het hY ikzu=e,r jen*.
        ikNtu ph;r iheseb p;\Y; y;Y blr;emr geLpr suNdr a;r srl ixcir]il. t;r se^E eyn wxxebr men;rm ikzu muhUtR. iS AE s;i/*ilE eyn b;rb;r an*rkm Ak ;d a;en AE el%ekr el%;Y
        nbIn el%k p;qRh bI inejr mtE ele%n. t-;r &;W; \ ibexW inmR;,wxlIet ibexW&;eb ec;e% pe esE injt;r z;p.
        /r; y;k t-;r ECz;pUr, gLpi$. p$&Uim Ar klk;t;r nNdn ctBr. ey%;en /uE s'OitccR; b;er;m;s. a;r epimkepimk;edr inYimt bes q;k; p;x;p;ix.
        A geLpr ezeli$\ A%;en inYimt bes q;ek t;r b;N/bI Zum;ek ineY. ikNtu a;j es Ak; Ab' ibexW iciNtt. m;q;r me/* `urez ekbl Ak$; ek;n\ pyu ib+;penr l;En. A$; wtrI kret p;relE es Ak$; c;kir p;eb A%n. kip r;E$;err c;kir
        idb;krd; zib$;\ edi%eYezn g;ezr @;el bs; due$; p;i%. a;r esidekE t;k ker nIec Ak ixk;rI. Ar Ak$; ju_sE k*;pxn il%et heb. bn*p;,I s'r=e,r jen* drk;r. 
        ib+;pn$; il%et p;relE t;r c;kir b-;/;. aqc m;q;Y t;r ikzuE a;sez n; etmn. /r; ideCz n; menr met; ek;n\ l;En a;r Ak$; m;] r;t t;rprE idb;krd;r ed\Y; smY$; exW.
        kI ey ker es AksmY kt kibt;r l;En `urt t;r m;q;Y A%n /uE ejn;r b;:p.
        h#;_E Ab;r eZ;epr idek ec;% pe. a;er \E et; t;r Zum; ikNtu se^ ey a;b;r idb;krd;\. rbINdsdn eqek ebireY idib* dujen h;t /r;/ir ker celezn idb;krd; a;b;r jieY\ /reln Zum;r ek;mr$;. asb a;r ed%; y;Y n;. m;q;r me/* eyn a;n jBel t;r i= heY h#;_ Ak$; k;ecr eb;tl kuieYE es t;k ker esidek
        m;ret y;eb. Amn smY ek;q; eqek Ak ap;iqRb a;el; eyn t;r ec;e%r s;menE. t;r me/* bs; esE dui$ p;i%. idib* bes a;ez t;r; p;x;p;ix. a;r es idekE t;k kr; Ak ixk;rI
        a;k;xmY esE a;el;k/;r; A%n\ ibCzuirt c;iridek. a;r t;r me/*E /Bint hl eyn iW kibr a;id kibt;i$ m; inW;d
        ezel$; ejn;Y eyn l;ifeY \e# Ab;r AE et; esE b;nI a;im epeYiz epey egiz esE k*;pxn idb;krd;r zibr
        Zum;r; tt=e, aenk dUr AigeY egez

        apUbR AE sm;i el%ekr a/uink jIbenr amn n;$kIY muhUtR pur;enr AE a;XcyR b*bh;r gLpi$ek Sr,IY ker. ai&nb AE du*itr cmek eyn aecn; heY y;Y AE jIbn.
        eyn apt*;ixt a;`;etr se^E h;t /r;/ir ker a;es Ak ap;r a;nNd
        sbexeW inebdn n;r;Y, mue%;p;/*;eYr em] sb n;mk gLpslni$r kq;. pbI, AE el%k bk;l /er /u il$l m*;g;ijenE ile% Aesezn. pitit ek;n\ n;mI k;gej k%n\ nY. Ab' kibt;E ile%ezn /u
        Akux xtek Aes t;E h#;_ t-;r AErkm Aki$ gLpgeNhr pk;x rIitmet; htcikt ker p;#kedr. bEi$ pe t-;r anur;gI el%k pmY cbtIRr mNtb* " n;r;Y,d;r geLp ek;n\ eg;l gLp enE. a;idm/*aNt enE. a;ez Ak$; pCz anu&Uit ey$; kibt;Y q;ek.
        i#kE belezn pmY. n;r;Y,d;r geLp kibt; q;ek. eymn t-;r kibt;Y gLp "
                 a;k;ex ebx em` i&ej eme`r men;k.
                   t;ek ede% a;m;edr esE p;lk;kIr kq; men pez.
                   A`r s's;r eqek Ak$u -cuet es t;r men;k r;%et igeY 
                   m/*bYes epem pl initpn*;esr.
        t-;r AE gLpil pet pet ek kueNdr;r kq; &;ebn ek b; bunueYl. ek b; a;b;r rbINdn;eqr ilipk;. ikNtu n;r;Y, mue%;p;/*;y pkOtpe= Aekb;er inejr met;E ele%n. /r; y;k eymn t-;r x*;mb;bu gLpi$r kq;
        klk;t;r %ubE pirict ek;n\ Aki$ b;ibdelr gLp Ai$. Ak al eqek an* ek;n j;Yg;Y igeY bsb;s kr;r k;ihnI. A p;; Aekb;erE ntun. tbu eyn sb esE AkE rkm.
        A%;en Aes\ b;r;Nd;Y esE x*;mb;bur fe$;. br;br eymn q;ek. dI`Ridn /er esE x*;mb;bu AE pirb;er AkE &;eb a;sIn. ibexW ibexW iden t-;r kp;el ef-;$;\ pe.
        geLpr a;im s;menr c;eYr ed;k;enr ezel$;ek ibjY bel @;ek. es ik ibjY tbu es s;; edY. c;\ ideY y;Y duk;p. Ak k;p a;im. an* k;p x*;mb;bur zibr nIec. x*;mb;bu etmin iShr. AE b;i bdel t;r ek;n\ nc enE
        b;l*hIn AE iShrt; a;r in"s^ injRnt;r Ak g&Ir anu&Uit el%ekr AE ntun gLpilek aitibix ker et;el.
        a;r se^ klk;t;ek\ a;j\ esE mh;ngrI eyn iShr hey a;sin. b;'l; geLpr ibib/ a;/uink prI=;inrI=;r esE ekNdibNduetE    

gLp " iShribNdu egor wbr;gI aenk$; pkq; icrn cbtRI ecori^r kuimr imihr g;^ulI
eg;]hIn iciSmt; e`;W
epY;r;r b;g;n men;j c;kl;d;r
kibt; " SmOitr p[qm &;g r;,; ce|;p;/*;Y sbuj krt;il ajY esn ek ikzu j;neb n; rm; isml;E
z; "
x;ilk \ a;im Ab' p; p; iciSmt; e`;W

|terms of use | privacy statement |for advertiser| viswayan.com2002-03,All Rights Reserved