x[;b, s'%*; 1412

ecori^r kuimr

 imihr g;^ulI

tuimet; &;rtIY tuim klk;t;Y igeYz ek;nidn? khlemr Ak kif h;esr grm kifr k;p$; h;et ineY ij+;s; ker em;n;.
klk;t;Y igeYiz m;en? klk;t;Y a;m;r wptOk i&$;. a;im klk;t;r el;k.
t;E n;ik? j;nt;m n; et;.
a;m;r ul kelj sbE klk;t;et.j;n;E em;n;ek.
gt sPt;eh a;im &;ret igeYizl;m aifesr k;ej. idI beMb a;r klk;t;Y igeYizl;m. klk;t;Y izl;m Akidn Akr;tAk aibSmr,IY r;t.bel em;n;.


klk;t;Y Ak aibSmr,IY r;t. suEe@enr Ak ib%*;t ixLpp[it;enr p[qms;irr m;ekRi$' m*;enj;r ibxcW; em;n; E&*;Ns Ar k;ez ik Amn aibSmr,IY b*;p;r `$et p;er klk;t;r r;et? ek;n n;c g;enr a;ser aqb; n;E$ k;eb y;b;r mt mihl; nY em;n; t; a;m;r j;n;. a;r sbikzu et; idenr ebl;Y. t;hel %;r;p ikzu nYet;? &;ib hYet;  Eer;epr a&*;s mt r;et r;St;Y eb;et ebireYizl iznt;E heYez aqb; an* ek;n myR;d;h;inr a`$n.
sNtpRe, ij+;s; kir &;l n; %;r;p ai&+t;?
h;es em;n; bel&;l\ nY %;rp\ nY &Yr ai&+t;.
&Yr ai&+t;? Ak$u a;XcyR hE.
`; ene j;n;Y em;n; i#k t;E.
cuir @;k;it a;r y;nb;henr mu ker `;er pr p; z;; a;r ek;n &Yr b*;p;err kq; a;im &;bet p;ir n;. ij+;s; kir em;n;ek cuir @;k;it n; Aie@N$?
\sb ikzu nY.
t;hel kI? a/Ir heY ij+;s; kir.
em;n; mue% rhs*mY h;is fui$eY t;r b b nIl ec;% a;r\ b ker belkuimr.
m;eYr k;ez m;m;b;ir geLp; m;rez emeY$; &;ib a;im. bil&uel ey\n; a;im klk;t;r el;k. klk;t;r shr a;m;r j;n;. klk;t;Y b;` enE &;uk enE iciY;%;n; z;; s;p a;ez ikn; seNdh. em;n;r t%n\ esE rhs*mY &;b belek;n g;-j;%uir gLp nY sit* kq;. a;im a;j pyRNt k;ek bilin AE `$n;r kq; tuim klk;t;r el;k bel et;m;ek bll;m.
ab;k heY biltuim ik suNdrben igeYizel?
suNdrbn? es a;b;r ek;q;Y? j;inn; et;. a;im klk;t;r @;n $;enr kq; bliz.
klk;t;r @;n $;n m;en ecori^ Al;k; es%;en kuimr. ibXb;s hel; n; bil tuim ik klk;t;r g^;Y kuimr ede%z?
g^;Y nY eh;e$el a;m;r `er.em;n;r p;tl; l;l e#;-e$r ek;n;Y duu h;is.
p;gl n;ik emeY$; n;ik a;m;ek e=p;et c;Y? klk;t; sher kuimr t;\ a;b;r ecori^ Al;k;r p;-ct;r; m;kR; eh;e$l `er. aibx;s* dOiet t;k;E em;n;r idek.
neb tuim `$n;$;?
ecori^r kuimr? inXcE neb; et;m;r gLp bl tuimsuEe@enr r;j/;nI khlemr Ak kif h;es bes klk;t;Y @;n $;en kuimerr gLp ex;n;r suey;g epeY s;neNd k;n%;; kir a;im.

Ak ixLp p[it;enr a;mN]e, suEe@enr keYkjn el;ekr se^ idI beMb heY em;n; egez klk;t;y. s;r;idn n;n; k;ejr pr sN/*;Y sb;r se^ &;rtIY p[q;Y men;rm pirebex aitiq a;p*;Yenr exeW k;Nt em;n; eh;e$l libet an*edr se^ a;; n; ideY et cel y;Y per. `uimeY pe t;;t;i.

r;t t%n aenk h#;_ Ak$; xe `um e&e^ y;Y em;n;r. men hl ek eyn drj;Y #k #k ker e$;k; ideCz. Aet; r;et ek drj;Y e$;k; edeb. a;XcyR hY em;n; seNdh hY men. sj;g heY q;ek ikzu=,. ikN a;r ikzu net n; epeY &;eb es hYet; Pn ede%ez. iniXcNt heY a;b;r `um;b;r ec; ker es. ikN aLpper a;b;r esE x. `um e&e^ y;Y t;r puer;puir. k;n%;; ker eY q;ek es. ikzu per a;b;r esE x. Ab;r buZel; em;n; ey A$; drj;Y e$;k; edb;r x nY `err m/* eqekE AE a;\Y;j a;sez. ebxI ej;er n; hel\ inZum r;et ebx Sp ex;n; y;eCz. ibz;n; eqek e# a;el; j;ileY esE d&$ xer _s sN/;en t_pr hY em;n; ikN aenk %u-ej\ ikzu ed%et p;Yn;. j;n;l; drj; bN/ ikn; &;el;&;eb prI=; ker. &;l ker b;qm$;\ ede% enY. ek;q;\ ikzu enE. `i ede% r;t itne$. b;Eer inZum `umNt klk;t;. ikzu=, per a;el; ini&eY aiShr men a;b;r eY pe em;n;.

ec;e% seb Ak$u tNd[; Aesez a;b;r esE aut x. tNd[; e&e^ y;Y t;r. ibedex g&Ir r;et aecn; pirebex aj;n; aut x ibcilt ker em;n;ek. &Y hY Ak$U ikN `;be y;Y n; es. ibz;n;Y bes p;ex e$ibelr pr r;%; e$ibll;Ee$r suEec h;t ideY sj;g em;n; aep=; kret q;ek esE aut xer. ebxI=, aep=; kret hY in a;b;r esE x A%n eyn Aekb;erE k;ez. se^ se^ a;el; j;ileY edY es a;r t;rpr s;menr ed\Y;elr idek t;k;etE es y; ed%et epl t;et &eY t;r r jem brf heY egl.

ez;$ebl;Y b;b;r h;t /er khlemr iciY;%;n;Y egez em;n; keYkb;r. pu k;c ideY e`r; nkl j^elr me/* ede%ez es $[ipk;l edx eqek a;n; ez;$ b aenk &Yr sirsOp jNr e$;irY;m ikN &Y p;Yin. b;b; izl se^ a;r izl k;ecr ed\Y;l. t;hel\ g; ixrixr ker e#ez b;b;r h;t a;r\ x ker ecep /erez esidenr b;Cc; emeY em;n;. A%n\ eskq; ebx men a;ez. ikN a;j AE ibedex Ak eh;e$l `er inSt inxIeq i#k t;r s;men m;] keYkh;t duer ed\Y;elr g;eY ez;$ hel\ ikN kuimerr met; Ak jN eyn \r pr Z;-ipeY p;r jn* \tepet el;lup dOiet t;ikeY a;ez. a;j es Akl; ek;n k;ecr ed\Y;l\ enE. &eY a; heY egl em;n;.

em;n; a;sel &Itu p[kOitr mihl; nY. ae[ilY;r is@in eqek a;emirk;r s;nf[;iNse; kliMbY;r eb;g$; eqek r;ixY;r me; e`;er es Ak; akuet;&eY. Nt epen s;Eek;enr d;p$ h;e h;e e$r epeYez es keYkb;r idndupuer ipStl edi%eY h;tb*;g iznt;E heYez t;r er;m sher b[;ijelr ir\i@ejener;et duE ;r h;t eqek Et b;-c;et eperez es piSht bui a;r menr ej;er. Ak kq;Y em;n; `uerez p[cur ede%ez aenk enez yeq. Asb t;r j;n; b*;p;r. Ar jn* es sbRd; p[St. ikN sMpU,R aj;n; Amn &Yr piriShit es &;bet\ p;erin ek;n idn. Aekb;er ash;Y abSh; t;r. em;n; j;en AE jNr eqek\ aenk ez;$ m;r;tk ibW; m;ks; b;@R Sp;E@;r a;r b*;k Ee@; t;edr k;me m;nueWr mOtu* abx*;bI. AE jN et; t;edr eqek aenk b ih's[ elY;enr met; ed%et. Ar Ak k;me mOtu* ainb;yR. sit*k;err p[;e,r &Y em;n;r jIben AE p[qm.

ih's[ jNtur; pl;Ym;n ixk;err pr Z;-ipeY pebEet peez em;n;. t;E ibz;n; eqek e# p;l;en;r ec; kern; es. n;c;; krel yid jNtu$; t;r pr Z;-ipeY pe t;r ibW; d;-t ideY $u-i$ k;me r eW nY. esE &eY \t p;t; inXcl jN$;r idek stkR dOi ere% sNtpRe, p;ex r;%; elp$; a;eSt a;eSt g;eY tuel enY em;n;. h;-$u dui$ icbuk pyRNt e$en ibz;n;r pr seNm;iht ixk;err met; bes q;ek a;r &;eb ik&;eb AE &Yr abSh; eqek pir];, p;\Y; eyet p;er. yid Ak$; ipStl se^ q;ket; inednpe= h;etr k;ez yid Ak$; l;i# aqb; zuir q;ket; t;hel a;tr=; kr; eyet; an;Y;es. ikNtu ikzuE enE Amnik h;tb*;g$; pyRNt duer n;g;elr b;Eer. s;r; edh `;em i&ej egl t;r.

inXcl jNtu$;r idek tI=dOi ere% a; heY ibz;n;r pr bes q;ket q;ket k%n eyn Ak$u an*mn heY peizl em;n; hYet; Ak$u iZimeY peizl. h#;_ cmek e# ede% esE ripp;su ih's[ jN$; /;\.
t;k ker l;f ideY ibz;n; eqek enem pe em;n;. c$p$ `err sb a;el; j;ileY edY. e$en %uel efel t;r n;Ei$ ed\Y;el l;g;n b a;Yn;r s;men d;-ieY pu;nupu &;eb ede% t;r inr;br, edh. m;q; eqek a;r ker p;eYr p;t; pyRNt ek;q;\ ek;n k;mer ich a;ez ikn; ek;q;\ ek;n rer d;g a;ez ikn;.
n; ek;q;\ ikzu enE. a;XbSt em;n; j;m;k;p per enY t;;t;i. a;lm;irr me/* j;m;k;p eZ;l;en;r jn* k;e#r h*;^;rilr me/* dui$ x mt h*;^;r ebez enY es. t;rpr duE h;et duE aS] sit; heY em;n; tt ker %u-jet q;ek esE ih's[ jNtui$ek. A%n a;r ek;n &Y enE A%n t;r h;et a;tr=; kr;r h;itY;r a;ez. mirY; heY %-ujet q;ek es. p[qemE elp$; tuel eZe enY es. e$ibl ecY;err inec ibz;n;r inec b;qem sb j;Yg;Y pEpE ker ede% ikNtu es jNtur ek;n p;; enEes /;\. abexeW k;Nt em;n; inr;x heY bes pe ecY;err pr h;etr mue#;Y /r; duE h*;^;r aS] z;e n; ikNtu.

tuim ilj;@R egek; Asb ede%z k%n\?  k;ihnI exW ker a;m;ek ij+;s; ker em;n;.
inXcYE egek;. ilj;@Rek a;mr; bil i$ki$ik. i$k i$k x ker @;ek bel \r n;m i$ki$ik. tuim `err me/* ey a;\Y;j enizel t; drj;r e$;k; nY i$ki$ikr @;kj;n;E em;n;ek.
a;im Ar a;eg jIben ek;nidn ilj;e@Rr @;k inin ik ker buZeb; ey es$; ilj;e@Rr @;k.
tuim et; ez;$ ebl;Y Arkm sb jN ede%z blel.
Ak$; dI`RXb;s efel bel em;n;ez;$ebl;Y ede%iz keYkb;r k;ecr %;-c;r me/*. t;r; @;ket p;er j;nt;m n;.
klk;t;Y igeY ntun ikzu ix%et p;rel tuim.riskt; kr;r ec; kir.
a;m;r as'gt riskt;Y e=ep egl em;n;.klk;t;r @;n $;enr eh;e$l `er Aet; b b ilj;@R egek;
edY;el edY;el `uer eb;Y Aekb;er e%;l;eml; &;eb t; tuim j;n? em;n; ebx eijt heY peez. s;d; mue%r pr k;n dui$ n;ekr @g; a;r g;elr r ejn;Y is-duer a;emr mt $uk$uek l;l. h;etr m;p edi%eY a;b;r belAet; b b sb jNtu.
duE h;t ideY em;n; ey m;p ed%;el; t; /;i kuimr n;hel\ t;r bs b;Cc; et; hebE.
Aet; b i$ki$ik hY n;p[itb;d kir a;im bila;im klk;t;r ek;n eh;e$el q;ikin sit* ikNtu klk;t;Y a;m;r b;i a;m;edr b;ir ed\Y;el\ aenk i$ki$ik `uer eb;Y. %ub ebix hel AE Aet; b hY.h;etr p;;r m;p ed%;E. a;m;r ed%;en; i$ki$ikr m;p pzNd hl n; em;n;r bel a;im ey$; ede%iz
es$; Ar itn, b.t;rpr ij+;s; keret;m;ek k;meez ek;nidn i$gi@ig.
em;n;r a;tit ec;%mue%r &;b ineY i$gi@ig k;m;nr kq; en a;im a;r h;is s;ml;et p;rl;m n;. \r kq;Y a;m;ek p[;,%uel h;set ede% em;n; eymn a;XcyR hl etmin l;\ epl. hYet; &;bl a;im \ek abl; n;rIr mt ed%iz. suEi@s t,Ir k;ez Arkm ash;Y &;b ed%;n m;nisk dubRlt;r l=,. Ak$u gIr heY bel esa;im e%;l; j;Yg;et jIben AE p[qm ilj;@R ed%l;m t;\ a;b;r ibedexr eh;e$el injRn r;et h#;_ `um e&e^. a;imet; ju\lij nE ey es jNr &;b cir] sb j;neb;. \r; ket; ibW; ket; ih's[ j;neb; ik ker?
a;m;edr edex sb;E i$ki$ik ecen b el;k i$ki$ikek &Y p;Y e`; ker. x;Ntn; edE em;n;ek.
i#k belz a;m;r &eYr eqek e`; heYizl ebxI.i#kmt &;W; epeY Ak$u h;lk; hl em;n;r mn.
em;n;r shj &;b ede% \ek i$ki$ikr jIbncirt j;n;b;r EeCz hl. i$ki$ik m;nuW k;m;Y n; m;nuWek &Y p;Y m;nuW k;ez Ael p;ileY y;Y. i$ki$ik a;sel %ub pk;ir jNtu kI$pt^ mx;m;iz %;Y At `er ep;k;m;ker pd[b kem. fulfelr c;Wb;es\ et; kI$n;xk \Wu/ n; ideY AE&;eb ab;it ep;k;m;k /'esr a;/uink p[q;r p[cln heYez.
tuim a;im a;mr; kI fulfelr g;z? a;m;edr i$gi@igr p[eY;jn kI. em;n; ebx gIr &;eb bel.
tuim ey `er `um;\ es%;en ep;k;m;k m;r;r ibW; \Wu/ n; ideY i$ki$ik ideY k;j heCz A$; &;l n;?
klk;t;r m;n b;9c;et yui ed%;E a;im.

em;n; mue% ikzu beln; ekmn Ak aibXb;s* &;b ineY t;ikeY q;ek a;m;r idek. i$ki$ik ey Ak inrIh jN t; eb;Z;b;r ec; kir a;b;rez;$ebl;Y i$ki$ik /rt;m a;mr; /relE elj$; %es eyt. e$ibelr pr a;^ul n;ieY i$ki$ikr %s; elj$;r /f;in nkl ker ed%;b;r ec; ker bili$ki$ik$; p;ileY eyt a;r %s; elj$; emeZet pe /f kret; ek;n r enE ek;nrkm

a;m;ek a;r blet idl n; em;n;. e`;Y mu% ku-cek p[;Y a;tRn;d ker #l suEi@s tnY;heYez aenk heYez a;r blet heb n; et;m;ek sb bueZiz a;im. q;m A%n =;Nt d;\.

em;n;ek i$ki$ik sMbeN/ a;r\ ikzu j;n;b;r EeCz izl igrig$Ir sMpkR$;\ $;nt;m hYet; ikN em;n;r mue%r &;b ede% a;r ikzu bl;r grj rEl n;.

kifr epY;l;Y cumuk ideY  bel em;n;ilj;@R Ar jIbncirt j;n;r jn* Ak$; bE ikeniz a;im. et;m;r i$gi@igr ng;n kt$; sit* t; \E bE pe buZet p;reb; et;m;ek a;r ikzu blet heb n;. Ak$u ht;x hl;m em;n;r a;cre,. Ak$u eqem ij+;s; kirtuim ik t;hel a;r ek;nidn klk;t;Y y;eb n;?
y;b n; ekn? inXcE y;b. pOiqbIr p[qm kuii$ E[;i[Y;l edexr me/* A%n &;rt Aki$ j;n tuim? b*bs;r AE ntun p[itey;igt;r yueg a;m;edr k;ez klk;t; Ak$; ibexW c*;el. teba;m;ek e%;-c; ideY mNtb* ker em;n; h;is mue%.teb Ar perrb;r hYet; Ak$; egek; ixk;r kr;r aS] se^ ineY y;b et;m;r sher.  

gLp " iShribNdu egor wbr;gI aenk$; pkq; icrn cbtRI eg;]hIn iciSmt; e`;W epY;r;r b;g;n men;j c;kl;d;r 
kibt; " SmOitr p[qm &;g r;,; ce|;p;/*;Y sbuj krt;il ajY esn ek ikzu j;neb n; rm; isml;E
z; "
x;ilk \ a;im Ab' p; p; iciSmt; e`;W
p[bN/ "
klk;t; \ b;'l; geLpr p;l;bdl a r;Y

|terms of use | privacy statement |for advertiser| viswayan.com2002-03,All Rights Reserved